Ενστάσεις αργούν την εξισωτική 20 Δεκέμβρη εξόφληση ενιαίας

1156
Ενστάσεις αργούν την εξισωτική 20 Δεκέμβρη εξόφληση ενιαίας

Τα πάνω κάτω στον προγραµµατισµό πληρωµών των επιτελών του υπουργείου και του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρνει ο νέος κύκλος ενστάσεων που άνοιξε για την εξισωτική αποζηµίωση του 2016, µέχρι τις 7 ∆εκεµβρίου, µετά τη νέα απόφαση Αποστόλου για αύξηση του ποσού που δικαιούνται οι κτηνοτρόφοι των ορεινών (από 10 ευρώ στα 12,5 ευρώ το στρέµµα), σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας Agrenda.

Κι ενώ στις προθέσεις των αρµοδίων ήταν µια διπλή πληρωµή, µε ταυτόχρονη πίστωση της εκκαθάρισης του τσεκ και της προκαταβολής της εξισωτικής, και µάλιστα πριν τα Χριστούγεννα, µε πιθανότερη ηµεροµηνία περί τις 20 ∆εκεµβρίου, ο όγκος των ενστάσεων έρχεται πρακτικά να ανατρέψει την εκδοχή αυτή.

Σύµφωνα, λοιπόν, µε τα δεδοµένα, πιο σίγουρη πρέπει να θεωρείται η πίστωση του τσεκ πριν τις γιορτές –µε την εντολή άνωθεν να δείχνει για την Τρίτη 20 ∆εκεµβρίου- και δυσκολότερη η διευθέτηση του ζητήµατος της εξισωτικής. Άλλωστε, οι ενστάσεις, βάσει των στοιχείων, είναι πάρα πολλές, γεγονός που εκ των πραγµάτων «φορτώνει» τη γραφειοκρατική διαδικασία και δεν επιτρέπει την επίσπευση των πιστώσεων του εν λόγω προγράµµατος. Μάλιστα, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρουν ότι βασικός στόχος του οργανισµού είναι να πληρωθούν οι περίπου 330.000 δικαιούχοι, όπως προέκυψαν από την πρώτη ανάρτηση κι αν προλάβουν και όσους από τους απορριπτόµενους κάνουν ενστάσεις και δικαιωθούν.

Βάσει δηλώσεων του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιώργου Αποστολάκη στην Agrenda «η εκκαθάριση της βασικής και η πληρωµή της πράσινης ενίσχυσης πιθανότατα θα γίνει περί τις 20 ∆εκεµβρίου, την εβδοµάδα δηλαδή πριν τα Χριστούγεννα, ενώ δεν αποκλείεται και νωρίτερα».

Όσον αφορά το ποιοι θα πληρωθούν σε αυτή τη φάση, σίγουροι θεωρούνται όσοι από τους 65.203 παραγωγούς, µε δικαιούµενο ποσό βασικής ενίσχυσης µικρότερο των 250 ευρώ, µετά τον υπολογισµό της συνολικής τους ενίσχυσης, αθροίζουν ποσό άνω των 250 ευρώ.

Ωστόσο, άγνωστο παραµένει ακόµα το τι θα γίνει µε τους υπόλοιπους παραγωγούς, που δεν πληρώθηκαν την προκαταβολή στις 27 Οκτωβρίου, µεταξύ των οποίων και όσοι κόπηκαν λόγω του ορισµού του ενεργού γεωργού. Η ενηµέρωση από το υπουργείο αναφέρει ότι αναµένεται εντολή από την Αχαρνών για την πληρωµή των 11.253 δικαιούχων κοινοτικών ενισχύσεων, που περιµένουν να ολοκληρωθούν οι σχετικοί έλεγχοι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επ’ αυτού, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή του Κιλκίς της Ν∆ Γεωργίου Γεωργαντά, ο υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου, από το βήµα της Βουλής ανέφερε ότι «όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος από το υπουργείο Οικονοµικών, για την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων, που δεν έχουν εκκαθαριστεί ακόµη, τότε θα σταλθούν τα στοιχεία στον ΟΠΕΚΕΠΕ και θα δοθούν κι οι επιδοτήσεις σε ανθρώπους, που τους χρωστά το ελληνικό ∆ηµόσιο».

 

Με προσφυγές απαντούν οι παραγωγοί για τα ποσά στα αγροπεριβαλλοντικά του 2013

Σε µια καλύτερη ροή κινούνται το τελευταίο διάστηµα οι πληρωµές των δικαιούχων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, νιτρικών και λοιπών αγροπεριβαλλοντικών µέτρων, µε τις πιστώσεις να αφορούν τώρα το 2013. Το ζητούµενο, ωστόσο, είναι τα ποσά που φαίνεται να δικαιούνται οι παραγωγοί, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα τους βιοκαλλιεργητές Λακωνίας, οι οποίοι σε ανακοίνωσή τους τονίζουν ότι «Με καθυστέρηση 3,5 ετών αναρτήθηκαν  οι καταστάσεις πληρωµών για το έτος 2013 «Βιολογική Γεωργία». Για µία ακόµη φορά διαπιστώνουµε ότι έχουν πετσοκοπεί οι ενισχύσεις των δικαιούχων µε αποτέλεσµα οι αρµόδιοι να παίζουν µαζί µας».

Μάλιστα, κάνουν λόγο για σοβαρό θέµα, υπογραµµίζοντας ότι «το λογισµικό του ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε πάλι το θαύµα του», ενώ έχουν ήδη καταθέσει την πρώτη αγωγή στον εισαγγελέα. Αποτέλεσµα αυτού, σύµφωνα µε τις πληροφορίες της Agrenda, ο Οργανισµός Πληρωµών να καλεί έναν έναν τους παραγωγούς που προσέφυγαν, προκειµένου να εξεταστεί αν µπορεί να γίνει κάποια «εσωτερική» διόρθωση και τελικά να αποσυρθεί η µήνυση.

Να σηµειωθεί ότι στόχος του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι να ολοκληρωθούν οι εκκρεµότητες του 2012 και για όλους του 2013 πριν το τέλος του έτους. Άλλωστε, και ο υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου έχει κάνει λόγο για εξοφλήσεις στα αγροπεριβαλλοντικά 140 εκατ. µέσα στον ∆εκέµβριο.

 

Για το 2017 στέλνουν την επιστροφή του ΕΦΚ στο πετρέλαιο οι συµψηφισµοί

Πριν τα Χριστούγεννα δεν φαίνεται πιθανό να γίνει κάποια πληρωµή όσον αφορά την επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, σύµφωνα µε τις τελευταίες πληροφορίες από το υπουργείο Οικονοµικών. Όλο το βάρος των διοικητικών υπαλλήλων του υπουργείου έχει πέσει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας των συµψηφισµών, η οποία είναι χρονοβόρα, όπως λένε οι ίδιοι, γεγονός που καθυστερεί και την πληρωµή των δικαιούχων.

Σε κάθε περίπτωση, όποια πληρωµή πραγµατοποιηθεί θα αφορά αρχικά το έτος 2013 και ακολούθως το 2014, για τα οποία και έχει υπογραφή σχετική απόφαση, που εγκρίνει ποσό ύψους περί τα 150 εκατ. ευρώ για επιστροφές ΦΠΑ και επιστροφές ΕΦΚ στο πετρέλαιο για τα έτη 2013-2014.

Σηµειωτέον ότι, βάσει στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, για το έτος 2013 εκκρεµούν πληρωµές 32.882.639,40 ευρώ σε 239.868 δικαιούχους.

Συν τοις άλλοις, σε διευκρινήσεις του µέχρι πρότινος υπουργού Οικονοµικών Τρύφωνα Αλεξιάδη τονίζεται ότι η πληρωµή αυτών των εκκρεµοτήτων θα γίνει, µετά την οριστικοποίηση του τρόπου συµψηφισµού του ΕΦΚ πετρελαίου µε τυχόν οφειλές σύµφωνα µε το νόµο 4254/2014.

Να σηµειωθεί, τέλος, ότι µόνο µε την προσκόµιση ασφαλιστικής ενηµερότητας, θα µπορέσουν να πληρωθούν την επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου, αγρότες που έχουν λαµβάνειν ποσά άνω των 1.500 ευρώ.

www.agronews.gr