Αύξηση Κερδών κατά 78.02% και πωλήσεων κατά 23,90% για τον Ο.Λ. Αλεξανδρούπολης

646
Το 9άμηνο του 2016 η ΟΛΑ Α.Ε συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία, σημείωσε αύξηση κερδών, και αύξηση κύκλου εργασιών , παράλληλα πέτυχε μείωση εξόδων εξορθολογίζοντας και συμπιέζοντας ακόμα περισσότερο της δαπάνες της.

[Title]

Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας,(EBITDA) αυξήθηκαν σημαντικά ανερχόμενα σε € 301.778.79. έναντι κερδών € 169.518,39 την αντίστοιχη περίοδο του 2015 , να σημειωθεί ότι το ποσό των κερδών EBITDA θα επιβαρυνθεί με ποσό ύψους 33.000,25 €  το οποίο αφορά αποπληρωμή οφειλών προηγούμενων χρήσεων οι οποίες τακτοποιήθηκαν εντός του 2016.

·         Ο συνολικός κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 23,90% ανερχόμενος σε € 639.484,51  έναντι € 516.116,33. του 9μήνου του 2015, υπερκαλύπτοντας έτσι στο 9μηνο, το σύνολο των πωλήσεων της χρήσης του 2015 (€ 561.124,00 ).

Η αύξηση των εσόδων οφείλετε κυρίως στην συναφθείσα συμφωνία με την κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ-SPIECAPAG για παραχώρηση χρήσης έκτασης εντός του λιμένα , με σκοπό την εναπόθεση των σωλήνων για τη κατασκευή του αγωγού ΤΑP. H Συμφωνία αυτή ήταν αποτέλεσμα της πολύμηνης διεκδίκησης από πλευράς της ΟΛΑ ΑΕ έναντι του αρχικού αποκλεισμού του λιμένα μας από το σχεδιασμό του αγωγού. Πέρα όμως από την υπάρχουσες συμφωνίες παραχώρησης η διοίκηση το εννεάμηνο ολοκλήρωσε με επιτυχία και λοιπές προσοδοφόρες δραστηριότητες αποφέροντας επιπλέον έσοδα της τάξης των 32.557,40 € .