Απολύθηκε δημόσιος υπάλληλος λόγω πλαστών πιστοποιητικών

952

Η απόφαση από το 2009, του πρώην δημάρχου Σουφλίου, με την οποία διορίστηκε η υπάλληλος σε θέση του κλάδου πολιτικών μηχανικών , ανακλήθηκε  σύμφωνα με τη νομοθεσία περί νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων.

soyfli-alexandroupoli-apolisi-dimosios-ipallilos

Η υπάλληλος η οποία σημειωτέον, μετατάχθηκε στο δήμο Αλεξανδρούπολης το 2014, κλήθηκε σε ακρόαση, υπέβαλλε υπόμνημα εξηγήσεων, ωστόσο, μετά από τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του δήμου Αλεξανδρούπολης, αποφασίστηκε από το δήμαρχο η ανάκληση της απόφασης μετάταξης, ενώ πριν λίγες μέρες ανακλήθηκε και η αρχική απόφαση διορισμού της στο δήμο Σουφλίου.