Τα θέματα της Τακτικής Συνεδρίασης (28ης) του Δήμου Αλεξανδρούπολης

938

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις  18/10/2017  ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση (28η), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα:

 

 • Αιτήσεις-Ενημερώσεις
 • Αποδοχή της υπ’ αριθ.80/08/17 Απόφασης του Δ.Σ. του  Ο.Λ.Α. Α.Ε. ¨Παραχώρηση χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αλεξανδρούπολης στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης Ανάπλασης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αλεξανδρούπολης ( Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 • Αποδοχή οφειλών των υπό εκκαθάριση επιχειρήσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης , προς τρίτους & προς εργαζόμενους (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 • Έγκριση 12ης  Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Δήμου Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 • Εισηγητική έκθεση Γ’ τριμήνου του έτους 2017 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης. (Ο.Π.Δ.) (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 • Συμμετοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας ¨Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε.¨ (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 • Έγκριση εκμίσθωσης αγροκτημάτων στην Τοπική Κοινότητα Συκορράχης & στην Δημοτική Κοινότητα Αλεξ/πολης. ( Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 • Καταλογισμός αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών από επιδοτούμενους των προγραμμάτων του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 • Τροποποίηση της αριθ. 698/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την παρ. 6 της περ. Α.1(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 • Δυνητικό ανταποδοτικό τέλος χρήσης δημοτικών ποτιστρών (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 • Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 • Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων για τη επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και διάθεση της σχετικής πίστωσης(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 • Παροχή συναίνεσης ρύθμισης των δανείων της ΔΕΥΑΑ από το Τ.Π.& Δ. (Εισηγ. Μυτιληνός Ε.)
 • Έγκριση 10ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2017 (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 • Έγκριση δαπανών επεκτάσεων και βελτιώσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού ( Εισηγ. κ. Κουκουράβας  Γ.)
 • Έγκριση  του 2ου συγκριτικού πίνακα της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή φωτεινών σηματοδοτών» ( Εισηγ. κ. Κουκουράβας  Γ.)
 • Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου επί της Λεωφ. Δημοκρατίας  & γωνίας οδού Κύπρου για την τοποθέτηση γλυπτού του Κωστή Γεωργίου (Εισηγ. κ. Κουκουράβας  Γ.)
 • Παραλαβή Α Φάσης της μελέτης  Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Αλεξανδρούπολης  και Α Φάσης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Εισηγ. κ. Κουκουράβας  Γ.)
 • Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής  του έργου «Κατασκευή περιφερειακού δρόμου» ( Εισηγ. κ. Κουκουράβας  Γ.)
 • Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής  του έργου «Ανακατασκευή κτιρίου (πρώην νοσοκομείο) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από σχολεία»  (Εισηγ. κ. Κουκουράβας  Γ.)
 • Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής  του έργου «Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Ε. Αλεξ-πολης. (Εισηγ. κ. Κουκουράβας  Γ.)
 • Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής που επιβλήθηκαν στον κ. Μενεξίδη Θεόφιλο(Εισηγ. κ. Κουκουράβας  Γ.)
 • Έγκριση δαπανών εκδήλωσης εορτασμού των 865 χρόνων από την ίδρυση της μονής Παναγίας Κοσμοσώτηρας της Δημοτικής Ενότητας Φερών    (Εισηγ. κ. Γκότσης Ν.)
 • Διαγραφή οφειλών από τους Χρηματικούς Καταλόγους σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006  (Εισηγ. κ. Γκότσης Ν.)
 • Έγκριση της αριθ. 122/2017 Απόφασης Δ.Σ. του Ν. Π. του Δήμου ¨ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ¨, σχετικά με την “6η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017” (Εισηγ. κ. Βαμβακερός Αντ.)
 • Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου κ. Λαμπάκη Ευάγγελου και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, στη Σαμοθράκη , από 19-10-2017 έως 21-10-2017 (Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ)