Χρηματοδότηση έργων ύψους 15.100.000€ – «Η Αλεξανδρούπολη ως κεντρικός πόλος πολιτισμού, τουρισμού και αθλητισμού»

3876

Με τίτλο «Η Αλεξανδρούπολη ως κεντρικός πόλος πολιτισμού, τουρισμού και αθλητισμού», η πρόταση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αλεξανδρούπολης εγκρίθηκε από την Περιφέρεια ΑΜΘ προς χρηματοδότηση έργων ύψους 15.100.000€ από το ΕΣΠΑ 2021-27.

Ανταποκρινόμενος πλήρως στις απαιτήσεις της πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ» στην υποβολή προτάσεων της Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων – Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ-ΒΑΑ) στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 5: «Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια ΑΜΘ» και του Ειδικού στόχου RSO5.1: «Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές (ΕΤΠΑ)», που περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης υπέβαλε πρόταση διεκδικώντας έργα ύψους 15.100.000€.

 

Βασικός σκοπός της «Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αλεξανδρούπολης» είναι καταστεί η πόλη της Αλεξανδρούπολης ως κεντρικός πόλος πολιτισμού, τουρισμού και αθλητισμού». Για την επίτευξη του σκοπού αυτού συνεργάστηκαν και υπέγραψαν το μνημόνιο συνεργασίας οι παρακάτω φορείς : •Επιμελητήριο Έβρου •Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης •Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης •Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε •Σύλλογος Γονέων και φίλων αυτιστικών ατόμων Ν. Έβρου «Ο Άγιος Βασίλειος», με τη δέσμευση ότι θα υλοποιήσουν ένα σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων έργων για την επίτευξη των κάτωθι ειδικών στόχων:

  1. Εφαρμογή της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
  2. Αναβάθμιση και αξιοποίηση χώρων ως θύλακες πολιτισμού και έλξης τουρισμού
  3. Αξιοποίηση υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων, δημιουργία νέων και προώθηση του αθλητικού τουρισμού τεσσάρων εποχών
  4. Ενδυνάμωση του τοπικού κοινωνικού ιστού μέσω κοινωνικών δράσεων
  5. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της δικτύωσης, της συνεργασίας και της καινοτομίας
  6. Μετριασμός και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Ειδικότερα μέσα από τη νέα ΣΒΑΑ προβλέπεται η υλοποίηση μιας σειράς νέων έργων , όπως η επέκταση των αθλητικών υποδομών του κλειστού κολυμβητηρίου με τη δημιουργία νέας πισίνας 25μ., η κατασκευή «Σπιτιού Γυμναστικής», η αξιοποίηση χώρων δυτικού τομέα για αθλητικές εγκαταστάσεις (νέα γήπεδα τένις με κτίριο υποστήριξης αθλητών, επισκεπτών και η αξιοποίηση του παλιού κολυμβητηρίου), ενοποίηση δικτύου ποδηλατοδρόμων, δράσεις μαζικού αθλητισμού, ανάπτυξη αθλητικού τουρισμού και στοχευμένες δράσεις κατάρτισης.

Έτσι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης γίνεται πλέον από τους πιο σύγχρονους Δήμους στην χώρα με επίκεντρο τον αθλητισμό και σαφέστατα την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος. Η περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ οριοθετείται από την κεντρική περιοχή της πόλης της Αλεξανδρούπολης, την περιοχή του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και την περιοχή του Αρχαιολογικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης