Μεγάλο το ενδιαφέρον για επενδυτικά ακίνητα στην Αλεξανδρούπολη

936

Αυξημένη είναι στην Αλεξανδρούπολη η ζήτηση για επενδυτικά ακίνητα. Οι προδιαγραφές των ακινήτων της κατηγορίας αυτής χαρακτηρίζονται τόσο από την περιοχή που βρίσκονται, τα τετραγωνικά τους, το έτος κατασκευής τους όσο και από τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους (ενεργειακά αναβαθμισμένα με ενσωματωμένες όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες και τα χαρακτηριστικά).

Μεγάλο το ενδιαφέρον για επενδυτικά ακίνητα στην Αλεξανδρούπολη