Το ΔΠΘ συμμετείχε στο ερευνητικό έργο «Ελληνικό Αυτόνομο Όχημα»

605

Το πρώτο Ελληνικό Αυτόνομο Όχημα – HAV είναι γεγονός μετά την ολοκλήρωση ενός ακόμη -ιδιαίτερης σπουδαιότητας- ερευνητικού έργου στο οποίο συμμετείχε η GeoSense σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και την εταιρία Kenotom-Embedded Endineering Excellence.

Το ερευνητικό έργο με τίτλο «Ελληνικό Αυτόνομο Όχημα» και ακρωνύμιο HAV (Hellenic Autonomous Vehicle) είχε ως βασικό στόχο την έρευνα και ανάπτυξη του πρώτου Ελληνικού Αυτόνομου Οχήματος για ερευνητικούς αλλά και εμπορικούς σκοπούς, ενώ έδωσε τη δυνατότητα στους ερευνητικούς φορείς του έργου να μελετήσουν, αναπτύξουν και να αξιολογήσουν τα απαραίτητα υποσυστήματα του αυτόνομου οχήματος στο εθνικό οδικό δίκτυο και συνθήκες.

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους εθνικούς πόρους μέσω του ΕΠΑνΕΚ.

thrakikiagora.gr