Έχουμε 35% λιγότερο εισόδημα από τον μέσο όρο της Ευρώπης – Στην προ τελευταία θέση η Ελλάδα

1741

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα είναι -33% κατώτερο του μέσου όρου της Ε.Ε. και της Βουλγαρίας -36%

Όπως σημειώνει η Εurostat οι διαφορές στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανάμεσα στα κράτη-μέλη είναι αξιοσημείωτες, με το Λουξεμβούργο να βρίσκεται στην κορυφή, με 140% πάνω από το μέσο όρο.

Το γεγονός ερμηνεύεται εν μέρει από το ότι στο κρατίδιο εργάζεται μεγάλος αριθμός κατοίκων του εξωτερικού, οι οποίοι συμβάλλουν στην αύξηση του ΑΕΠ χωρίς να ανήκουν στον μόνιμο πληθυσμό, ενώ οι καταναλωτικές τους δαπάνες τους προσμετρόνται στις εθνικές στατιστικές των χωρών που κατοικούν.

Δεύτερη είναι η Ιρλανδία, της οποίας το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι 112% πάνω από το μέσο όρο της Ε.Ε., ακολουθούν Ολλανδία, Δανία και Αυστρία, όλες με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 20% άνω του μέσου όρου.

Το υψηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ιρλανδίας αποδίδεται, από την Εurostat στο ότι εκεί έχουν την έδρα τους πολλές μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες πνευματικής ιδιοκτησίας (Google, Amazon, Facebook, Apple κλπ), και ότι ενώ η παραγωγή τους συμβάλλει στο ΑΕΠ, ένα σημαντικό μέρος των εσόδων επιστρέφει στους τελικούς ιδιοκτήτες των εταιρειών στο εξωτερικό.

Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε Βέλγιο, Σουηδία, Γερμανία, Φινλανδία, Μάλτα και Γαλλία, ενώ κάτω από τον μέσο όρο, αλλά με διαφορά μικρότερη του -10% βρίσκονται η Ιταλία, Κύπρος, Σλοβενία και Τσεχία. Σε απόσταση από -10% ως -20% κάτω  του ευρωπαϊκού μέσου όρου ακολουθούν οι Ισπανία, Λιθουανία, Πορτογαλία και Εσθονία, στην προτελευταία ταχύτητα είναι οι Ρουμανία, Ουγγαρία, Κροατία, Σλοβακία και Λετονία (ως -30% χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ).

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα είναι -33% κατώτερο του μέσου όρου της Ε.Ε. και της Βουλγαρίας -36%.

Οι οικονομικές αυτές διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. αναδεικνύουν σημαντικά τις ποικιλίες στις εθνικές οικονομίες, αλλά και τις ευκαιρίες που προκύπτουν σε διάφορους τομείς, όπως είναι τα καζίνο λαιβ, που αποτελούν μια ανερχόμενη αγορά.