Οι άνθρωποι πίσω από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης

680
Οι άνθρωποι πίσω από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης.
Ας γνωριστούμε…
Θεοδώρα Σκαρτσή | Διαχειρίστρια
Γεννήθηκε στη Ζάκυνθο και σπούδασε δασολόγος στη Θεσσαλονίκη (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο). Τη διετία 1990-1992 είχε εθελοντικά υποστηρίξει το Σύλλογο Εθελοντικής Δασοπροστασίας και Πυρόσβεσης του δάσους Σέιχ-Σου της Θεσσαλονίκης σε δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πυροφύλαξης. Το 1993 μετακινήθηκε στη Δαδιά όπου εντάχθηκε στο πρόγραμμα πεδίου του WWF Ελλάς ως ερευνήτρια πεδίου και αργότερα ως τοπική υπεύθυνη του προγράμματος μέχτι το 2022. Με τη μακρόχρονη εμπειρία σε θέματα προστασίας, διαχείρισης, παρακολούθησης, οικοτουρισμού και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, στοχεύει να στηρίξει τη συνέχεια της παρουσίας μιας περιβαλλοντικής οργάνωσης που θα συνεισφέρει στα κρίσιμα περιβαλλοντικά θέματα της περιοχής της Θράκης. Είναι κάτοικος Δαδιάς-Σουφλίου.