«ΑΙΣΙΟΣ ΟΙΩΝΟΣ2023» : Από 03 έως 07 Νοεμβρίου

1281

Σας γνωρίζουμε ότι, από 03 έως 07 Νοεμβρίου 2023 θα διεξαχθεί στρατιωτική άσκηση με την επωνυμία Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων «ΑΙΣΙΟΣ ΟΙΩΝΟΣ2023» στο Πεδίο Ασκήσεων και Βολών «ΨΗΛΟΥ ΣΤΑΛΟΥ» (εγγύς χ. Λαβάρων).

Η άσκηση έχει σκοπό την εκπαίδευση του προσωπικού στις επιχειρήσεις.

Θα συμμετέχουν Μονάδες του Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας.