Δικηγορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης: Δωρεάν νομική εκπροσώπηση της οικογένειας του Αντώνη Καργιώτη

4822
Blue Horizon: ΔΩΡΕΑΝ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΡΓΙΩΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Δ.Σ.ΑΘΗΝΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΑΔΑΕ και ΕΣΡ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Α. έλαβε κατά τη συνεδρίασή του στις 17.10.2023 τις εξής αποφάσεις:
1. Δωρεάν νομική εκπροσώπηση της οικογένειας του Αντώνη Καργιώτη, μετά το τραγικό συμβάν της 5ης Σεπτεμβρίου στο λιμάνι του Πειραιά Κατ’ αποδοχή του αιτήματος του Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου, ο οποίος έχει αναλάβει να προσφέρει αμισθί τις υπηρεσίες μελών του, με γνώμονα να δικαιωθεί η μνήμη του Αντώνη Καργιώτη, ο ΔΣΑ αποφάσισε κατ’ άρθρο 95 παρ. 1 θ’ Κωδ.Δικ. να ανατεθεί σε μέλος του η δωρεάν παροχή νομικών υπηρεσιών προς το σκοπό εκπροσώπησης της οικογένειας του θύματος.
2. Υιοθέτηση της Κοινής Δήλωσης του νυν και πρώην Προέδρων του ΔΣΑ για τις Ανεξάρτητες Αρχές – Άσκηση αίτησης ακύρωσης κατά της πρόσφατης απόφασης αντικατάστασης του Προέδρου, Αντιπροέδρων και μελών της ΑΔΑΕ και του ΕΣΡ
Το ΔΣ του ΔΣΑ υιοθετεί πλήρως κατά περιεχόμενο την Κοινή Ανακοίνωση του Προέδρου του ΔΣΑ, Δημήτρη Βερβεσού και των πρώην Προέδρων του ΔΣΑ, Φώτιου Κουβέλη, Αντωνίου Ρουπακιώτη, Δημητρίου Παξινού, σχετικά με τις Ανεξάρτητες Αρχές (βλ. εδώ: http://bit.ly/3rNPmUb ) και αποφάσισε να ασκήσει αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας κατά της πρόσφατης απόφασης για την αντικατάσταση του Προέδρου, Αντιπροέδρων και μελών της ΑΔΑΕ και του ΕΣΡ, που ελήφθη μετά τη σχετική απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής της 28.9.2023 [και συγκεκριμένα κατά των αποφάσεων υπ’ αριθμ. 280 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1037/28-9-2023) και 281 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1038/28-9-2023) του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό καθώς και των υπ’ αριθμ. 48024 οικ και 48025 οικ αποφάσεων του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1039/28-9-2023) με τις οποίες διορίστηκαν οι πρόεδροι, αντιπρόεδροι και τα μέλη των δύο ως άνω συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών, ΕΣΡ και ΑΔΑΕ].