Δήμος Σουφλίου: 31 χιλιόμετρα νέο και ασφαλές οδικό δίκτυο…

616
31 χιλιόμετρα νέο και ασφαλές οδικό δίκτυο…
Ο Δήμαρχος Σουφλίου Καλακίκος Παναγιώτης και η «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε.» υπέγραψαν τη σύμβαση συνολικού προϋπολογισμού 2.585.000,00 € που αφορά στην αποκατάσταση του οδοστρώματος της διαδημοτικής οδού Σιδηροχωρίου- Μεγάλου Δερείου.
Το παρόν έργο συνολικού μήκους 10 χιλιομέτρων ακολουθεί τις αποκαταστάσεις των οδοστρωμάτων που προηγήθηκαν για το διαδημοτικό δίκτυο Μικρού Δερείου- Ρούσσας και Ρούσσας- Γονικού συνολικού μήκους 21 χιλιομέτρων.
Μετά την ολοκλήρωση και του συγκεκριμένου τμήματος της διαδημοτικής οδού, θα έχει πραγματοποιηθεί αποκατάσταση οδοστρωμάτων σε σύνολο 31 χιλιομέτρων που περιλαμβάνει και εξυπηρετεί τους κατοίκους των ορεινών οικισμών της Δημοτικής Κοινότητας Μικρού Δερείου του Δήμου Σουφλίου.
Για την Δημοτική Αρχή Σουφλίου αποτελεί προτεραιότητα η ισόρροπη ανάπτυξη για όλους τους οικισμούς και η δημιουργία ενός σύγχρονου και ασφαλούς οδικού δικτύου που θα διευκολύνει την προσβασιμότητα των πολιτών.
Προς αυτή την κατεύθυνση τα έργα και οι παρεμβάσεις συνεχίζονται.