Υγροποιημένο φυσικό αέριο στην Αλεξανδρούπολη: Εγκρίθηκαν 106 εκ. ευρώ για την ολοκλήρωση της κατασκευής

1438

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ένα ελληνικό μέτρο, ύψους 106 εκατομμυρίων ευρώ, για την ολοκλήρωση της κατασκευής του τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στην Αλεξανδρούπολη.

Οι ελληνικές αρχές κοινοποίησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σχέδιο να χορηγηθεί πρόσθετη ενίσχυση στην Gastrade SA, την εταιρεία προώθησης και εκμετάλλευσης του νέου τερματικού σταθμού φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Το μέτρο έχει ως στόχο να δώσει τη δυνατότητα στον δικαιούχο να ολοκληρώσει την κατασκευή του τερματικού σταθμού, όπως έχει προγραμματιστεί έως τα τέλη του 2023. Η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσης επιχορήγησης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε το μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, και διαπίστωσε ότι είναι απαραίτητο και κατάλληλο για να μπορέσει ο δικαιούχος να συνεχίσει το έργο του σταθμού φυσικού αερίου όπως είχε προγραμματιστεί.

Απαραίτητο το έργο για Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη

Κατά την έγκριση της αρχικής δημόσιας στήριξης, η Επιτροπή είχε ήδη θεωρήσει ότι το έργο είναι απαραίτητο για την εξασφάλιση του εφοδιασμού με φυσικό αέριο για την Ελλάδα και την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ότι θα συμβάλει στον στρατηγικό στόχο REPowerEU για την επίτευξη διαφοροποίησης του ενεργειακού εφοδιασμού και τον τερματισμό της εξάρτησης από ρωσικά ορυκτά καύσιμα.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο του 2021, η Επιτροπή είχε εγκρίνει κρατική ενίσχυση του ελληνικού Δημοσίου, ύψους 166,7 εκατ. ευρώ για την κατασκευή του νέου τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στην Αλεξανδρούπολη.

Ο σταθμός περιλαμβάνει πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRU) για την παραλαβή, αποθήκευση και επαναεριοποίηση του ΥΦΑ (που θα συμπληρώνεται από μόνιμες υπεράκτιες εγκαταστάσεις, όπως σύστημα πρόσδεσης και κατακόρυφοι αγωγοί), καθώς και σύστημα υποθαλάσσιου και χερσαίου αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου που θα συνδέει την FSRU με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου της Ελλάδας (ΕΣΦΑ).