Συνάντηση εργασίας με στελέχη της ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης πραγματοποίησε ο Πρύτανης και ομάδα Καθηγητών του Δ.Π.Θ. στην Κομοτηνή

898

Συνάντηση με στελέχη της ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης είχε ο Πρύτανης του ΔΠΘ, Καθηγητής Φώτιος Μάρης με στελέχη της ΔΕΥΑ και με Καθηγητές του Δ.Π.Θ. στο κτίριο Διοίκησης του του Πανεπιστημίου στην Κομοτηνή, την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023.

Συμμετείχαν, από πλευράς της ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης ο Πρόεδρος κ. Χαράλαμπος Μιχαηλίδης και η Γεν. Διευθύντρια κα Κυριακή Χαμουρατίδου, ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γιώργος Παντιτσίδης και ο πρ. Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γιώργος Ξενουδάκης.

Από πλευράς του Δ.Π.Θ. συμμετείχαν ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και  Δασολογίας Καθηγητής Σπύρος Γαλατσίδας, ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Καθηγητής Αντώνης Γαστεράτος, ο Πρόεδρος του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Καθηγητής Αθανάσιος Κυμπάρης, ο Πρόεδρος του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Καθηγητής Γιώργος Τσαντόπουλος, ο Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος Καθηγητής Σπύρος Ντούγιας, ο Αν. Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Αν Καθηγητής Χρήστος Ακράτος, ο Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος Παράσχος Μελίδης, ο Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης  Ζήσης Βρύζας, και  ο Επ. Καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας Γιώργος Παπαϊωάννου.

Στη συνάντηση έγινε εμπεριστατωμένη ενημέρωση και συζητήθηκαν οι πιθανές επιπτώσεις της καταστροφικής πυρκαγιάς στη λειτουργία του υδροταμιευτήρα της Αλεξανδρούπολης, οι άμεσες πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν και τα έργα που πρέπει να υλοποιηθούν με σκοπό τόσο την απομείωση της επικινδυνότητας πρόσχωσης του υδροταμιευτήρα κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων, όσο και τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού.

Συμφωνήθηκε η συνεργασία του Δ.Π.Θ. και της ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης η οποία θα εξειδικευτεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, με βάση τα αποτελέσματα που θα φέρουν οι δύο ομάδες εργασίας που ορίστηκαν από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο: 1) για τη διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων και 2) για τα αντιδιαβρωτικά-αντιπλημμυρικά έργα στην ορεινή λεκάνη του υδροταμιευτήρα  της Αλεξανδρούπολης.

Από την Πρυτανεία

06.09.2023