Σε τρεις χώρες συμβαίνει η πράσινη μετάβαση

610
Dimitris Anast
Συμβαίνει η πράσινη μετάβαση?
Σε τρεις χώρες συμβαίνει τη Φινλανδία, την Ολανδία και το Βέλγιο με εμφανώς απόκλιση στις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα (σημαντικά καθοδικό) από την αύξηση του GDP (ανοδικό).
Αλλά σύμφωνα με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού, οι χώρες υψηλού εισοδήματος δεν έχουν επιτύχει πράσινη ανάπτυξη και είναι απίθανο να είναι σε θέση να το πετύχουν στο μέλλον.
Τα συμπεράσματα από ερευνητικό άρθρο στο Lancet https://www.thelancet.com/…/PIIS2542-5196…/fulltext…