Επίσκεψη Στρατιωτικών Γιατρών σε χωριά του Σουφλίου

700
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 219 ΚΙΧΝΕ
την Τετάρτη 6/9/2023 και ώρα 10.00 π.μ. στρατιωτιικό κλιμακιο του 219 ΚΙΧΝΕ αποτελούμενο απο Ειδικό Καρδιολόγο και Ειδικό Χειρουργό θα επισκεφτεί το χωριό Μικρό Δέρειο για την παροχή δωρεάν υγειονομικής εξέτασης στους κατοίκους του.
Επίσης, την Παρασκευή 22/9/2023 και ώρα 10.00 π.μ. στρατιωτικό κλιμακιο του 219 ΚΙΧΝΕ αποτελούμενο απο Ειδικό Παθολόγο και Οδοντίατρο θα επισκεφτεί το χωριό Αγριάνη για την παροχή δωρεάν υγειονομικής εξέτασης στους κατοίκους του.