Πρωταθλητές μακράν! (στις καμένες εκτάσεις)

891
Κατερίνα Πάντα
Για όποιον θέλει να κάνει συγκρίσεις μεταξύ των κρατών της Μεσογείου όπου επικρατούν περίπου οι ίδιες κλιματολογικές συνθήκες και θερμοκρασίες, για τις καμένες εκτάσεις φέτος συγκριτικά με τον ΜΟ προηγούμενης εικοσαετίας.
Πρωταθλητές μακράν!
Έτσι, για να μην ακούμε άλλες μηντιακές μπαρούφες.