Ορεστιάδα: Ομοφωνία – για την Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2024

1315

Ομόφωνα εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο Ορεστιάδας η υποβολή υποψηφιότητας του δήμου για την Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2024.

Ο φάκελος υποψηφιότητας καταρτίζεται με τη συμμετοχή και του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Ορεστιάδας, και θα πρέπει να κατατεθεί το αργότερο έως τις 7 Ιουλίου.

«Υπάρχουν πιθανότητες να επιλεγούμε, έχουμε πλεονεκτήματα που θα ενισχύσουν την υποψηφιότητά μας» ανέφερε, μεταξύ άλλων, στην εισήγησή του ο δήμαρχος Ορεστιάδας, Βασίλης Μαυρίδης.

Θετικά, στο σύνολό τους, είδαν τη διεκδίκηση όλες οι παρατάξεις, υπογραμμίζοντας τον ουσιαστικό ρόλο που θα πρέπει να έχουν στην κατάρτιση του φακέλου, με τις προτάσεις τους, οι ίδιοι οι νέοι της πόλης, ωστόσο υπήρξαν και παρατηρήσεις για την καθυστέρηση με την οποία η δημοτική αρχή εκκίνησε τις διαδικασίες υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας.

Σήμερα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας, το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Ορεστιάδας πρόκειται να καταθέσει τις προτάσεις που ήδη έχει επεξεργαστεί, όπως ανέφερε στη χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, η εκπρόσωπος του δημοτικού συμβουλίου νέων, Βάγια Μπαρμπούδη.