Κυκλική Οικονομία: 3μερο σεμινάριο στο Νομαρχείο

557

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εσπερίδα και το 3μερο σεμινάριο οικοδόμησης δυναμικού για την Κυκλική Οικονομία στο Νομαρχείο του Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 13-16/6/2023. Οι στόχοι του έργου #LIFE_IP_CEI_GREECE, οι καλές πρακτικές και οι προοπτικές της κυκλικής οικονομίας παρουσιάστηκαν διεξοδικά στους ενδιαφερόμενους φορείς από τους συνεργάτες του έργου.