Αποχή των Δικηγόρων Αλεξανδρούπολης υπέρ των ευάλωτων νοικοκυριών

731

 

Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης δέχθηκε την από 9-6-2021 απόφαση – εισήγηση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, μετά την εφαρμογή του νέου πτωχευτικού κώδικα, η εφαρμογή του οποίου θα οδηγήσει σε ορυμαγδό αναγκαστικών εκτελέσεων και πλειστηριασμών σε βάρος ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και αποφάσισε αποχή των Δικηγόρων Αλεξανδρούπολης από Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021 μέχρι 31 Ιουλίου 2021 (τον Αύγουστο αναστέλλονται τα πάντα) από διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για επίσπευση πλειστηριασμών, με εντολείς Τράπεζες ή εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, κατά της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών.
Ειδικότερα:

α. Την αποχή από τη λήψη απογράφου εκτελεστών τίτλων, ειδικά στη περίπτωση διαταγών πληρωμής επιτρέπεται μόνο η λήψη αντιγράφου αυτής και όχι απογράφου, προκειμένου και μόνο να τηρηθεί η προθεσμία του άρθρου 630Α του ΚΠολΔ.
β. Την αποχή από τη σύνταξη, υπογραφή και κοινοποίηση επιταγής (άρθ.924 ΚΠολΔ) που αποτελεί την 1η πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης, και η οποία συντάσσεται υποχρεωτικά κάτω από επικυρωμένο αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο ακρίβεια της αντιγραφής βεβαιώνεται από το δικηγόρο που το εκδίδει (άρθρ. άρθ. 36 παρ. 2 περ. β Κώδικα Δικηγόρων) και στην οποία επιβάλλεται τελικά de facto η υπογραφή της από δικηγόρο
γ. Την αποχή από την υπογραφή εντολής προς εκτέλεση (άρθ.927 ΚΠολΔ).

                                                      Για το Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΤΣΙΡΤΣΙΔΟΥ                                   ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΛΛΑΚH