Η Φωτογραφία της ημέρας: Άδεια στο στρατό!

7175

Άδειες στρατιωτών που υπηρετούν στον Έβρο!

Μια όμορφη εικόνα…

Νέα παιδιά που υπηρετούν την θητεία τους στον τόπο μας, περιμένοντας στην στάση το λεωφορείο της γραμμής!

Τα σακίδια και…

Πάμε σπίτι !

Άδειαααααα !!!!!

Κατά τη διάρκεια της θητείας σου, φυσικά θα πάρεις και άδειες από το στρατόπεδο για να πας να δεις τους δικούς σου. Οι περισσότεροι στρατιώτες περιμένουν πώς και πώς την ημέρα που θα πάρουν την επόμενη άδεια, ακόμα και αν έχουν περάσει μόλις λίγες ημέρες από την προηγούμενη.

Οι άδειες χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες και αυτές είναι:

Μικρότερες του 24ωρου

Είναι οι λεγόμενες «έξοδοι». Κάθε στρατιώτης ο οποίος δεν έχει υπηρεσία εντός του στρατοπέδου και δεν είναι τιμωρημένος ή Ελεύθερος Υπηρεσίας δικαιούται να πάρει έξοδο. Όσοι μένουν μόνιμα στην περιοχή που βρίσκεται το στρατόπεδο δικαιούνται να πάρουν διανυκτέρευση, δηλαδή μπορούν να διανυκτερεύσουν στο σπίτι τους, οι υπόλοιποι οφείλουν να βρίσκονται πίσω στη μονάδα δύο ώρες μετά το βραδινό προσκλητήριο, δηλαδή συνήθως στις 23.45. Εννοείται ότι αυτού του είδους οι άδειες δεν γράφονται.

ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Αυτές είναι οι άδειες απουσίας που σίγουρα θα πάρεις κατά τη διάρκεια της θητείας σου. . Όλοι οι οπλίτες  δικαιούνται κανονική άδεια ίση με τον αριθμό των διμήνων που υπηρετούν επί τρία. Δηλαδή για 12μηνη θητεία δικαιούνται συνολικά 18 ημέρες αδείας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Αυτές είναι άδειες που τις λαμβάνει κάποιος οπλίτης για ειδικούς λόγους. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να τις λάβει υποχρεωτικά και για τη χορήγηση τους πρέπει να συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι. Μερικές από τις ειδικές άδειες που μπορεί κάποιος να λάβει είναι:

Φοιτητικές Άδειες

Όσοι είναι φοιτητές ή σπουδαστές μπορούν να λάβουν φοιτητική άδεια για να συμμετέχουν στις εξετάσεις του τμήματος τους. Θα πρέπει ωστόσο μετά τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις να φέρουν βεβαιώσεις συμμετοχής σε καθένα από τα μαθήματα που έλαβαν μέρος. Καλό θα είναι να έχεις μαζί σου και ένα επικυρωμένο αντίγραφο του προγράμματος εξετάσεων. Οι άδειες αυτές είναι τρεις ημέρες για κάθε πλήρες δίμηνο στρατιωτικής θητείας και το σύνολο τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15 μέρες για εννιάμηνη θητεία.

Αγροτικές Άδειες

Μερικοί προσπαθούν να το παίξουν έξυπνοι εδώ και ζητούν αγροτικές άδειες χωρίς να έχουν ουδεμία σχέση με τη γεωργία. Για να πάρεις αγροτική άδεια θα πρέπει να είσαι κατ’ επάγγελμα αγρότης, ή να ασχολήσαι με αγροτικές εργασίες ή κάποιος συγγενείς πρώτου βαθμού να είναι αγρότης.  Επιπλέον πρέπει να φέρεις βεβαίωση από τον δήμο ή την κοινότητα, μετά την επιστροφή σου από την άδεια ότι κατά τη διάρκεια της άδειάς σου ασχολήθηκες με συγκεκριμένες αγροτικές εργασίες οι οποίες και πρέπει να αναφέρονται ονομαστικά. Οι άδειες αυτές είναι τρεις ημέρες για κάθε πλήρες δίμηνο στρατιωτικής θητείας και το σύνολο τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15 ημέρες για εννιάμηνη θητεία

Προσωπικές Άδειες

Αν συντρέχει σοβαρός οικογενειακός λόγος μπορείς να ζητήσεις από τον Διοικητή σου άδεια απουσίας. Ανάλογα με τις περιστάσεις ο διοικητής μπορεί να σου ζητήσει να φέρεις μαζί σου και κάποιο είδους δικαιολογητικό που θα αποδεικνύει ότι όντως υπάρχει τέτοιος λόγος.

Εκτός από τις παραπάνω υπάρχουν και άλλου είδους ειδικές άδειες που μπορείς να πάρεις

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Αναρρωτικές άδειες χορηγούνται μόνο από στρατιωτικά νοσοκομεία και ύστερα από γνωμάτευση της Επιτροπής Αναρρωτικών Αδειών. Θα πρέπει επίσης να έχεις νοσηλευτεί σε στρατιωτικό νοσοκομείο για να λάβεις αυτού του είδους τις άδειες. Το σύνολο της αδείας είναι τρεις ημέρες για κάθε πλήρες δίμηνο στρατιωτικής υπηρεσίας, δηλαδή 18 ημέρες για 12μηνη θητεία ή 15 για εννιάμηνη. Αν χρειαστεί να λάβεις μεγαλύτερη αναρρωτική άδεια αυτή υπηρετείται, εκτός αν μετά τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης διαπιστωθεί ότι τραυματίστηκες κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας σου και εξαιτίας αυτής (πόρισμα δηλαδή που σπάνια βγαίνει σε ΕΔΕ!).

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Αυτές οι άδειες είναι οι καλύτερες γιατί είναι άγραφες. Ο Διοικητής της Μονάδας μπορεί να σου δώσει τιμητικές άδειες επειδή διακρίθηκες σε κάποια πράξη, στην εκπαίδευση, συνεισέφερες με την εργασία σου στη μονάδα ή απλώς επειδή τιμάει την μέχρι σήμερα παρουσία σου σε αυτή. Κάθε τιμητική άδεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα ημέρες.

Άδεια Ορκωμοσίας

Κάποτε ήταν άγραφες ή λογίζονταν ως μέρος των κανονικών αδειών. Πλέον όλοι οι οπλίτες δικαιούνται τετραήμερη άδεια, αμέσως μετά την ορκομωσία τους.

Αιμοδοτικές Τιμητικές Άδειες

Αυτές είναι ειδικές κατηγορίες αδειών οι οποίες χορηγούνται σε όσους εθελοντικά δίνουν αίμα κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Η διάρκεια τους είναι μέχρι τέσσερεις ημέρες και ένας οπλίτης μπορεί να πάρει μέχρι δύο αιμοδοτικές άδειες. Η χορήγηση των αιμοδοτικών αδειών είναι υποχρεωτική, όχι όμως και αριθμός των ημερών τους, δηλαδή ο νόμος ορίζει ότι μπορεί να είναι μέχρι τέσσερεις μέρες η καθεμία, το σύνηθες είναι να δίνονται δύο ημέρες ανά αιμοδοσία, δηλαδή μέχρι τέσσερεις μέρες συνολικά!

Τιμητικές Λόγω Παραμεθορίου

Αυτό είναι ένα είδος αδειών που καθιερώθηκε για όσους υπηρετούν τη θητεία τους στις παραμεθόριες περιοχές (π.χ στον Έβρο). Κάθε στρατιώτης δικαιούται δύο μέρες τιμητικής αδείας για κάθε μήνα υπηρεσίας σε μονάδες της παραμεθόριο (μονάδες Θράκης, Αν. Αιγαίου, Δωδεκανήσων αλλά και Κύπρος) Προσοχή! Η χορήγηση αυτής της άδειας είναι υποχρεωτική από τους Διοικητές των μονάδων, γράφονται κανονικά και χορηγούνται επιπλέον των κανονικών ημερών αδείας που δικαιούστε. Επίσης η αδεία αυτή ΔΕΝ χορηγείται σε όσους είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών αυτών!

Πηγή: Thiteia.org