Νέο ωράριο για τα καταστήματα της Αλεξανδρούπολης

889

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑ ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του ότι το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων του κέντρου της Αλεξανδρούπολης παίρνει  παράταση κατά μία ώρα από 19:00 έως 22:00 για τρεις (3) ημέρες τις εβδομάδος (Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή) και για την περίοδο από 01 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου 2020, στα πλαίσια της δυνατότητας που απορρέει από τον νόμο 3377/2005, Άρθ.12, παρ.2 (ΦΕΚ 202/Α’/19.8.2005).