Έβρος: Ποια σχολεία δεν θα λειτουργήσουν αύριο Πέμπτη 6/2

2523

Ο Δήμαρχος Σουφλίου

Έχοντας υπόψη

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010 ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  2. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στον ορεινό όγκο του Δήμου Σουφλίου λόγω χιονόπτωσης και παγετού

Αποφασίζουμε

       Τη διακοπή  λειτουργίας  των  Δημοτικών Σχολείων, για αύριο Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020, στους ακόλουθους οικισμούς του Δήμου Σουφλίου: Ρούσσα, Γονικό, Μεγάλο Δέρειο, Πετρόλοφος ,Σιδηροχώρι, Σιδηρώ, Αγριάνη, Λάβαρα και  του Γυμνασίου Λαβάρων.