Ένα διαδραστικό πίνακα και ένα laptop δώρισε σε σχολεία η ΧΙΙ Μεραρχία Πεζικού «ΕΒΡΟΥ»

817

Στoυς οικισμούς Άβαντα και Μάκρης βρέθηκε σήμερα Παρασκευή 21
Δεκεμβρίου 2019 ο Υποδιοικητής της ΧΙΙ Μεραρχίας Πεζικού «ΕΒΡΟΥ»
Ταξίαρχός Μπακιρτζής Χρήστος.

Η Στρατιωτική Υπηρεσία παρέδωσε στα σχολεία από ένα διαδραστικό πίνακα
και ένα laptop.

Ένα από τα σπουδαιότερα έργα της Στρατιωτικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την
Ελληνική αλλά και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία εκτός από την  διατήρηση  της
επιχειρησιακής ικανότητάς της, είναι να συνεισφέρει και στο επιτελούμενο
έργο κοινωνικής προσφοράς γενικότερα αλλά και στην αποτελεσματική
αντιμετώπιση  καταστροφικών  φαινομένων  που  προκαλούνται  από  φυσικά
φαινόμενα. Σε αυτό το πλαίσιο το ΓΕΣ μέσω των Σχηματισμών του,
προμηθεύτηκε και διέθεσε σε σχολεία της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, συνολικά 16 διαδραστικούς πίνακες και 20 laptops.

Το έργο αυτό είναι διαρκές και αποτελεί μέλημα του Στρατού Ξηράς η
συνέχιση αλλά και εντατικοποίηση των προσπαθειών έτσι ώστε, να
συνεισφέρει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του στις τοπικές κοινωνίες και
την πρόοδο του λαού με έμφαση στις ευαίσθητες ακριτικές περιοχές.