Αλεξανδρούπολη: Ένα μήνα κι ακόμα να μαζέψουν τα κομμένα κλαδιά

271

Την παρακάτω εικόνα θα αντικρίσει όποιος περάσει από το πάρκο δίπλα στα Βρετανικά νεκροταφεία στην Αλεξανδρούπολη. Τα ξερά χόρτα και κλαδιά βρίσκονται εκεί πάνω από ένα μήνα!

Ελπίζουμε κάποιος από του υπεύθυνους να δει το άρθρο και επιμεληθεί της κατάστασης.. Πριν αρπάξει καμιά φωτιά.