Πωλούνται μονοκατοικίες στην Αλεξανδρούπολη

3322

Πωλούνται Μονοκατοικίες στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης
*Αποπερατωμένες η Ημιτελές
Υπεύθυνος Λαλίδης Φώτιος
τηλ επικοινωνίας 6970019936