Πωλούνται μονοκατοικίες στην Αλεξανδρούπολη

2339

Πωλούνται Μονοκατοικίες στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης
*Αποπερατωμένες η Ημιτελές
Υπεύθυνος Λαλίδης Φώτιος
τηλ επικοινωνίας 6970019936