Συμβουλές από την ΠΑΜΘ προς τους αγρότες για την αντιμετώπιση του σκουληκιού που τρώει και φέτος το βαμβάκι

915

Η βαμβακοκαλλιέργεια στην περιοχή μας, βρίσκεται στο στάδιο ανάπτυξης καρποφόρων οργάνων (χτένια), στην αρχή της άνθησης και σε κάποιες πιο πρώιμες φυτείες, στην εμφάνιση των πρώτων καρυδιών.

Η υπηρεσία μας, όπως κάθε χρόνο, με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση των παραγωγών της περιοχής ευθύνης μας, έχει τοποθετήσει παγίδες για την παρακολούθηση των πτήσεων του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού. Με τον έλεγχο των παγίδων και των βαμβακοφυτειών  διαπιστώθηκε ότι οι πτήσεις ακμαίων όσον αφορά το πράσινο σκουλήκι είναι κατά περιοχές, μετρίου έως και υψηλού επιπέδου, ενώ οι πληθυσμοί σκουληκιών δεν ξεπερνούν τα κατώτερα όρια επέμβασης. Υπάρχουν ακμαία του ρόδινου σκουληκιού, χωρίς όμως να παρατηρούνται ζημιές στα καρποφόρα όργανα ενώ παράλληλα κάνουν την εμφάνιση τους ωφέλιμα έντομα τα οποία βοηθούν στη φυσική αντιμετώπιση των παραπάνω εχθρών του βαμβακιού.

            Σύμφωνα με τα παραπάνω, συμβουλεύουμε  τους βαμβακοκαλλιεργητές της περιοχής μας, να ελέγχουν τις βαμβακοφυτείες τους για τυχόν προσβολές στα καρποφόρα όργανα των φυτών καθημερινά και να μην προβαίνουν σε προληπτικούς ψεκασμούς.

Απαραίτητη προϋπόθεση για εφαρμογή χημικών ψεκασμών, οι πληθυσμοί του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού, να ξεπεράσουν τα κατώτατα όρια επέμβασης τα οποία είναι:

  1. για το Πράσινο σκουλήκι : στάδιο ανθοφορίας – καρποφορίας –(1η γενιά) 6 – 8 νεαρές προνύμφες (σκουλήκια 1ου & 2ου σταδίου, μήκους μέχρι 1 εκατοστό) κατά μέσο όρο ανά 100 φυτά ή μια νεαρή προνύμφη κατά μέσο όρο στα φυτά γραμμής μήκους 1 ενός μέτρου.
  2. για το Ρόδινο σκουλήκι : στάδιο ανθοφορίας – προσβολή 20% στα άνθη με την εμφάνιση μορφής ροζέτας

Τονίζουμε ότι, όπου και εάν κριθεί απολύτως απαραίτητο οι βαμβακοκαλλιεργητές να επέμβουν με χημικούς ψεκασμούς, αυτοί θα πρέπει να πραγματοποιηθούν αργά τη νύχτα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες (5:00 – 6:00) για να είναι αποτελεσματικοί και σε κάθε περίπτωση με τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα φροντίζοντας παράλληλα, όσο αυτό είναι εφικτό, να προστατεύουν τους πληθυσμούς των ωφέλιμων οργανισμών