Αλεξανδρούπολη: Έκτακτη συνεδρίαση από το Δ.Σ του Δήμου

912

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 15.07.2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης, σε ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση (21η), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10, το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014 για τους παρακάτω λόγους:

1)Για το 1ο  θέμα, λόγω μη προβλεπόμενων εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν, εκτάκτως, το αμέσως προσεχές διάστημα.

2)Για το 2ο  θέμα,  επειδή πρέπει να ενισχυθούν οι κωδικοί λόγω αυξημένων δικαστικών  και άλλων δαπανών.

3)Για το 3ο  θέμα, επειδή  πρέπει να τηρηθούν οι ημερομηνίες όπως ορίζονται  από το νόμο.

4)Για το 4ο  θέμα  επειδή οι αιτούντες επιθυμούν να υπαχθούν στη ρύθμιση οφειλών του Ν. 4611/2019 και αυτό δε θα είναι δυνατόν εάν δε διαγραφούν από την καρτέλα τους ως χρεωστών οι οφειλές αυτές, οι οποίες δεν υφίστανται εξ αιτίας του ότι δεν ήταν  την ημερομηνία της παράβασης ιδιοκτήτες των οχημάτων αυτών.

5) Για τα θέματα 5,6,7, επειδή  είναι αναγκαία η οικονομική ενίσχυση των δημοτών, προκειμένου να καλυφθούν σοβαρές ανάγκες τους.

6) Για το 8ο  θέμα , επειδή  πρέπει να υλοποιηθεί σύντομα ο σκοπός της σύμβασης.

7) Για το  9ο   θέμα, επειδή  επίκειται η έναρξη της ¨Γιορτής Κρασιού¨.

8) Για το  10ο  θέμα, επειδή απαιτείται η έγκριση του 1ου ΑΠΕ-Ισοζυγίου  για να ολοκληρωθεί το έργο από τεχνικής και οικονομικής άποψης.

9)Για τα θέματα 11,12,13,14, επειδή πρέπει να διαγραφούν τα πρόστιμα στα ονόματα των φερόμενων ιδιοκτητών, προκειμένου να αποδεσμευτεί ο λογαριασμός τους, όσον αφορά την Εφορία.

10) Για το 15ο θέμα, επειδή βρίσκεται  σε εξέλιξη  η ανέγερση  επταόροφης οικοδομής .

11)Για το  16ο θέμα, επειδή πρέπει να πληρωθεί ο 3ος λογαριασμός του έργου του θέματος, ο οποίος σχετίζεται με τον 1ο ΑΠΕ, πριν το Δεκαπενταύγουστο και το εργοτάξιο κλείνει στις 3-8-2019.

12) Για το  17ο θέμα, επειδή κρίνονται αναγκαίες οι βελτιώσεις φωτισμού για την αποφυγή ατυχημάτων  και τη διευκόλυνση των δημοτών λόγω και της καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου.

13) Για το 18ο θέμα, επειδή απαιτείται γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σε ένα μήνα από τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου από την Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Έβρου σύμφωνα με το Ν. 4258/2014.

14)  Για το  19ο  θέμα, επειδή πρέπει να τηρηθούν οι προβλεπόμενες προθεσμίες  για την ολοκλήρωση του έργου.

15) Για τα θέματα 20,21,22,23,24, επειδή ως πρόεδροι των επιτροπών είναι δημοτικοί σύμβουλοι των οποίων η θητεία λήγει 31-8-2019.

16) Για το 25ο θέμα, επειδή υπάρχει άμεση ανάγκη   ενίσχυσης του αριθμού των οχημάτων του Δήμου.

17) Για τα θέματα 26, 27, επειδή το κολυμβητήριο κλείνει για τη θερινή περίοδο.

18) Για το 28ο θέμα , επειδή πρέπει να εγγραφούν νέοι κωδικοί για την εξόφληση του ΕΦΑΠΑΞ και την ανάθεση των υπηρεσιών.

19) Για τα θέματα 29, 30 επειδή πρέπει να ολοκληρωθούν  θέματα του υπηρεσιακού προγραμματισμού.

20) Για το 31ο θέμα, επειδή πρέπει  ο πολιτιστικός σύλλογος  Απαλού ¨Ο ΦΑΡΟΣ¨ να  οργανώσει τις εκδηλώσεις του για  15 και 16 Αυγούστου 2019.

 1. Έγκριση επιχορηγήσεων και συνδιοργανώσεων με Συλλόγους (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 2. Έγκριση 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 του Δήμου Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 3. Εισηγητική έκθεση B’ τριμήνου του έτους 2019 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης( Ο.Π.Δ.) (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 4. Διαγραφή οφειλής από Βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους, λόγω λανθασμένης εγγραφής παραβάσεων Κ.Ο.Κ (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 5. Έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης ενδεούς δημότη, κατοίκου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 6. Έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης ενδεούς δημότη, κατοίκου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 7. Επικαιροποίηση της αριθ. 367/2019 Α.Δ.Σ. ¨ Έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης ενδεούς δημότη, κατοίκου Αλεξανδρούπολης ¨(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 8. Ορισμός μελών επιτροπών που προβλέπονται στην αριθ. 182/2019 Α.Δ.Σ. όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 351/2019 Α.Δ.Σ. (Σύμβαση μεταξύ Δήμου Αλεξανδρούπολης, Ιεράς Μητρόπολης, Δήμου Σαμοθράκης):α) επιτροπής παρακολούθησης οικονομικών και β) επιτροπής διοίκησης-ελέγχου¨(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 9. Έγκριση μουσικών εκδηλώσεων στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στο πλαίσιο της Γιορτής Κρασιού 2019 από 18-07-2019 έως 23-07-2019 (Εισηγ. κ. Αρβανιτίδης Τρ.)
 10. Έγκριση 1ου ΑΠΕ – ισοζυγίου του έργου «Συντηρήσεις Κοιμητηρίων Δήμου Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 11. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών που επιβλήθηκαν στον/στην κ. Τ.Χ. του Χ. (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 12. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών που επιβλήθηκαν στον/στην κ. Γ.Γ. του Μ. (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 13. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών που επιβλήθηκαν στον/στην κ. Ν.Ν. του Ι. (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 14. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών που επιβλήθηκαν στον/στην κ. Μ.Β. του Δ. (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 15. Κλείσιμο οδού Ελευθερίου Βενιζέλου(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 16. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 17. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης περιπτώσεων επεκτάσεων και βελτιώσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 18. Έγκριση οριογραμμών για οριοθέτηση ρέματος ¨Ειρήνη ¨ στη γέφυρα της Μαΐστρου Ε.Ο. Νο 2 Αλεξ/πολης-Φερών (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 19. Χορήγηση παράτασης ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου «Ανάπλαση πλατείας και διαμόρφωση οδού στο Ο.Τ. 35 Δ.Δ. Νίψας» κατά ένα (1) επιπλέον μήνα (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 20. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής του έργου ¨ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ¨(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 21. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή διαχωριστικών τοίχων για την δημιουργία νέων γραφείων» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 22. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Τοποθέτηση Πλαστικού Δαπέδου 2ου Ορόφου Δημαρχείου» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 23. Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: ¨ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε ΦΕΡΩΝ¨(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 24. Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: ¨ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ¨¨(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 25. Έγκριση διενέργειας προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2019» ¨(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 26. Λήψη απόφασης για διαγραφή –απαλλαγή βεβαιωμένων μισθωμάτων κυλικείου κλειστού κολυμβητηρίου ¨Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης¨ Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Βαταμίδης Ι.)
 27. Λήψη απόφασης για διαγραφή –απαλλαγή βεβαιωμένων μισθωμάτων καταστήματος πώλησης αθλητικής ένδυσης και εξοπλισμού κλειστού κολυμβητηρίου ¨Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης¨ Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Βαταμίδης Ι.)
 28. Έγκριση της 55/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης», ”ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ”, σχετικά με την ”6η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019”. (Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χ.)
 29. Έγκριση αυθημερόν μετακίνησης και οδοιπορικών  του Δημάρχου, κ. Λαμπάκη Ευάγγελου,  στην Αθήνα, στις 02-07-2019 (Εισηγ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
 30. Έγκριση οδοιπορικών του Προέδρου Δ.Σ. κ. Γκοτσίδη Κωνσταντίνου, στη Θεσσαλονίκη στις 21-6-2019 (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 31. Έγκριση εκδηλώσεων του πολιτιστικού συλλόγου Απαλού ¨Ο ΦΑΡΟΣ¨ (Εισηγ. Πρόεδρος Δ.Σ.)