Κέντρο για Πάσχοντες από Άνοια θα λειτουργήσει στην Αλεξανδρούπολη

1219

Την έγκριση της λειτουργίας Κέντρου Ημέρας για την Υποστήριξη Πασχόντων από Άνοια στην Αλεξανδρούπολη, υπέγραψε ο περιφερειάρχης Χρ. Μέτιος.

Πρόκειται για έργο κόστους 589.000 ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει ενοικίαση και διαμόρφωση χώρου εντός του αστικού ιστού της πόλης και πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού, το οποίο θα καλύπτει της ανάγκες 200 ασθενών.

Σύμφωνα με την διοίκηση το ΓΠΝΑ επιλέχτηκε διότι διαθέτει εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα διαφοροδιάγνωσης της άνοιας, παρακολούθησης, υποστήριξης των πασχόντων, καθώς και υποστήριξης συγγενών-φροντιστών των πασχόντων από άνοια.

Σχετική εμπειρία υπάρχει ήδη με την λειτουργία της εξωνοσοκομειακής δομής «Σχολεία Μνήμης».

Το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα θα διαρκέσει έως 31/12/2023 και θα συνεχιστεί με πόρους του νοσοκομείου.

ert.gr