Προσλήψεις στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

619

Την πρόσληψη πέντε υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Αλεξανδρούπολης.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής, όπως αυτά αναφέρονται στην προκήρυξη.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18-65 ετών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μεχρι την Τετάρτη 29 Μαΐου.

Δείτε την προκύρηξη εδώ