Ανοιχτή σύσκεψη φορέων στον Δήμο Αλεξανδρούπολης για τις καλύβες στο Δέλτα του Έβρου

655

Τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης πραγματοποιήθηκε ανοιχτή σύσκεψη φορέων με αποκλειστικό θέμα συζήτησης τις καλύβες στο Δέλτα του Έβρου, μετά από πρόσκληση που απηύθυνε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, κ. Ευάγγελος Λαμπάκης κατόπιν σχετικού αιτήματος του συλλόγου Αινήσιο Δέλτα.

Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν ο αντιπεριφερειάρχης Έβρου, κ. Δημήτριος Πέτροβιτς, ο Πρόεδρος του συλλόγου Αινήσιο Δέλτα, κ. Πάρης Παπαδάκης, ο Δασάρχης, κ. Γεώργιος Πιστόλας, ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Έβρου, κ. Ανδρέας Αθανασιάδης, ο Πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου, κ. Επαμεινώνδας Τερζής, ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου, κ. Κώστας Αλεξανδρής, ο Πρόεδρος της ΟΕΕΘ, κ. Κωνσταντίνος Χατζημιχαήλ ο αντιδήμαρχος Φερών και Πρωτογενούς Τομέα, κ. Νικόλαος Γκότσης, ο αντιδήμαρχος Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Ιωάννης Φαλέκας και εκπρόσωποι του στρατού, της Αστυνομικής Διεύθυνσης, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Λιμενικού Σώματος και των Τ.Ε. Από τη σύσκεψη απουσίασαν οι βουλευτές Ν. Έβρου.

Ο νομικός εκπρόσωπος του Δήμου Αλεξανδρούπολης, κ. Χρήστος Βασματζίδης ανέλυσε το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει αυτή τη στιγμή το καθεστώς παρουσίας των καλυβών στο Δέλτα του Έβρου και τόνισε την ανάγκη επαναπροσδιορισμού του. Συγκεκριμένα, υπό την ισχύ του νόμου 4178/2013 και σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 21, το δημοτικό συμβούλιο Αλεξανδρούπολης έλαβε την υπ’ αρ. 103/2016 Απόφαση της συνεδρίασης 19.2.2016, με την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα η οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση των καλυβών του Δέλτα Έβρου.

Κατόπιν όμως, εκδόθηκε ο ν. 4495/2017 στο άρθρο 122 του οποίου ρυθμίζεται εκ νέου το θέμα των καλυβών του Δέλτα Έβρου με ρητή πλέον αναφορά στις αυθαίρετες κατασκευές που βρίσκονται στις παραμεθόριες περιοχές των περιφερειακών ενοτήτων Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου. Ο νέος αυτός νόμος ορίζει ότι για να υπαχθούν στις διατάξεις για την εξαίρεση από την κατεδάφιση οι κατασκευές του Δέλτα Έβρου, θα πρέπει να εκδοθεί προεδρικό διάταγμα εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου, δηλαδή έως τον Νοέμβριο του έτους 2019, το οποίο θα αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και  θα προβλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν οι ως άνω κατασκευές. Στην περίπτωση που δεν θα εκδοθεί το παραπάνω διάταγμα στην προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία, θα πρέπει να γίνει μία νομοθετική ρύθμιση για την παράταση του χρόνου έκδοσης.

Αυτό που επισημάνθηκε και βρήκε σύμφωνες όλες τις πλευρές είναι η ανάγκη κινητοποίησης για την άμεση έκδοση του αναγκαίου προεδρικού διατάγματος για την εφαρμογή του παραπάνω νόμου. Στην περίπτωση μη έκδοσης εντός του αναγκαίου χρόνου, επισημάνθηκε ότι πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για την παράταση του χρόνου έκδοσης και αφού ληφθούν υπ’ όψιν οι γνωμοδοτήσεις και τα ψηφίσματα του Δημοτικού και του Περιφερειακού Συμβουλίου και οι σχετικές διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς φορείς.

Eπίσης, τονίστηκε η σημαντικότητα της παρουσίας των καλυβών στο Δέλτα του Έβρου για λόγους ασφαλείας και εθνικής σημασίας και συμφωνήθηκε από όλους τους παρευρισκόμενους η ανάγκη να ασκηθούν πιέσεις προς κάθε κατεύθυνση προκειμένου οι καλύβες να διατηρηθούν.