Χιλιάδες διακομιδές πραγματοποίησε το Ε.Κ.Α.Β στη Θράκη το τελευταίο τρίμηνο

1355

Ο απολογισμός δράσεων του Ε.Κ.Α.Β. – 9ο Παράρτημα για το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Α. Οι μεταφορές σε αριθμούς:

Το Ε.Κ.Α.Β. – 9ο Παράρτημα με περιοχή ευθύνης την Θράκη πραγματοποίησε κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2019, 5.494 διακομιδές ασθενών με ασθενοφόρα και κινητές ιατρικές μονάδες.

Β. Ενίσχυση των υποδομών:

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας ενισχύθηκε με τέσσερις (4) προσλήψεις επικουρικού προσωπικού ορισμένου χρόνου της κατηγορίας Διοικητικού – Οικονομικού, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, έγινε προμήθεια ενός νέου τηλεφωνικού κέντρου αξίας 9.225 ευρώ, το οποίο θα καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες επικοινωνίας του Ε.Κ.Α.Β. στη Θράκη.

Διακομιδές με ασθενοφόρο α ́ τρίμηνο του 2019

Ν. Ξάνθης: 1669

Ν. Έβρου: 2675

Ν. Ροδόπης: 1150

Γ. Εκπαιδευτικές δράσεις:

Σημαντική θεωρούμε την συμβολή των επιμορφώσεων και των εκπαιδεύσεων σε θέματα πρώτων βοηθειών στην αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών μας. Tο γραφείο εκπαίδευσης της Υπηρεσίας μας πραγματοποίησε εκπαιδεύσεις σε θέμα πρώτων βοηθειών σε 270 μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 100 μέλη συλλόγων Α.Μ.Ε.Α. και 30 υπαλλήλους της Δ.Ε.Η.

Επιπλέον, επιμορφώθηκαν 60 Διασώστες-Πληρώματα Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. στην Θράκη σε θέματα νομοθεσίας που αφορούν την εργασία στο ασθενοφόρο και το συντονιστικό κέντρο καθώς και θέματα διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων.

Με αφορμή την διαδικασία ενεργοποίησης του «Μπλε Κωδικού» στο Π.Γ.Ν.Ε., το Ε.Κ.Α.Β. συμμετέχει ενεργά στην εκπαίδευση του προσωπικού του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης υλοποιώντας πιστοποιημένο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (E.R.C.) που αφορά την αντιμετώπιση της καρδιακής παύσης. Το πρώτο τμήμα υγειονομικών υπαλλήλων (25 άτομα) εκπαιδεύτηκε τον Μάρτιο ενώ υπολογίζεται ότι στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συμμετέχουν περισσότεροι από 800 εργαζόμενοι.

Φωτό: Εκπαίδευση BLS – AED την 29/3/2019, πρώτο τμήμα, Διοικητής και στελέχη του Νοσοκομείου Αλεξ/πολης.

Φωτό: Εκπαιδευτές E.R.C: Κεσσάτης Αθανάσιος (Υπεύθυνος Γρ.Εκπαίδευσης Ε.Κ.Α.Β. – 9), Λαζαρίδης Γεώργιος (Νοσηλευτής Π.Γ.Ν.Ε.), Κουτσίδου Κέλλυ (Νοσηλεύτρια Π.Γ.Ν.Ε.), Χριστοδούλου Αθανάσιος (Νοσηλευτής Π.Γ.Ν.Ε.), Κουτσίδου Αθανασία (Νοσηλεύτρια Π.Γ.Ν.Ε.) και Γκιόκα Θεοδώρα (Ιατρός Π.Γ.Ν.Ε.).