8 τόνοι όστρακα περίπου κατασχέθηκαν στην Αλεξανδρούπολη σε ένα μήνα!

1139

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ΑΜΘ, έχοντας υπόψη την αυξημένη ζήτηση οστρακοειδών που καταναλώνονται την περίοδο της Σαρακοστής, και τις κατασχέσεις οστρακοειδών που έλαβαν χώρα τον Μάρτιο και Απρίλιο 2019  ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό για τα παρακάτω:

Το Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης εντόπισε και κατάσχεσε τα παρακάτω παράνομα φορτία οστρακοειδών:

  • Την Κυριακή 17-03-2019, φορτίο αχιβάδων (Ruditapes decussatus),  προέλευσης Τουρκίας, συνολικής ποσότητας 1.253 kg.
  • Την Τρίτη  19-03-2019, φορτίο αχιβάδων (Ruditapes decussatus),  προέλευσης Τουρκίας, συνολικής ποσότητας 2.239 kg.
  • Την Τετάρτη 27-03-2019, δύο φορτία αχιβάδων (Ruditapes decussatus),  προέλευσης Τουρκίας, συνολικής ποσότητας 1.617 kg.
  • Την Κυριακή 07-04-2019, φορτίο παράνομης διακίνησης Αχιβάδων (Ruditapes decussatus), προέλευσης Τουρκίας, συνολικής ποσότητας 2.339 kg.

Όλες οι παραπάνω ποσότητες οστράκων χαρακτηρίστηκαν άμεσα ως ακατάλληλες για ανθρώπινη κατανάλωση από Τμήμα Κτηνιατρικής της Π.Ε. Έβρου, καθώς τα όστρακα είχαν  υπολειπόμενο μέγεθος και μεταφέρονταν με ακατάλληλα οχήματα, χωρίς να διατηρείται η ψυκτική αλυσίδα και χωρίς να τηρούνται οι κατάλληλες συνθήκες υγιεινής.

  • Επίσης, την Τετάρτη 27-03-2019, τις πρώτες πρωινές ώρες, στο Συνοριακό Σταθμό Νυμφαίας εντοπίστηκαν σε φορτηγό ψυγείο 380 kg τελίνες (Donax trunculus). Έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ και του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ροδόπης, διαπιστώθηκε ότι τα όστρακα δεν είχαν την κατάλληλη επισήμανση και επιστράφηκαν στην εγκατάσταση προέλευσης, στη Βουλγαρία.

Συνολικά, οι Λιμενικές αρχές σε συνεργασία με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της  Περιφέρειας, κατάσχεσαν τις τελευταίες τριάντα μέρες, 7.828 kg οστράκων, τα οποία προορίζονταν να διοχετευτούν στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά.

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Αν. Μακ. & Θράκης, οφείλει να ενημερώσει το καταναλωτικό κοινό ότι τα όστρακα είναι ιδιαίτερα ευπαθή ως προς συντήρηση τους και επικίνδυνα όταν δεν προέρχονται από επιτρεπόμενες ζώνες αλιείας ή καλλιέργειας. Για να είναι τα όστρακα ασφαλή για ανθρώπινη κατανάλωση, πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω κριτήρια καταλληλότητας:

Α. Εφόσον πωλούνται με κέλυφος πρέπει να είναι ζωντανά. Το κέλυφος τους πρέπει να είναι κλειστό και να ανοίγει δύσκολα, ενώ το υγρό που περιέχει να είναι άοσμο και διαυγές. Η σάρκα του οστράκου πρέπει να αντιδρά σε κάθε εξωτερικό ερέθισμα. Τα νεκρά όστρακα έχουν κέλυφος ανοιχτό που δεν αντιδρά στην πίεση, ενώ έχουν οσμή δυσάρεστη. Συντηρούνται σε ψύξη ή τοποθετούνται πάνω σε πάγο. Τα όστρακα είναι συσκευασμένα μέσα σε δίχτυ, εσωτερικά του οποίου υπάρχει  αδιάβροχη καρτέλα επισήμανσης όπου αναγράφονται η περιοχή αλίευσης ή καλλιέργειας, η ημερομηνία συλλογής τους και οι κωδικοί ΚΑ όταν προέρχονται από κέντρο.

Β. Τα μύδια που πωλούνται χωρίς κέλυφος συσκευάζονται σε πλαστικό σακουλάκι που περιέχει ποσότητα νερού. Συντηρούνται σε ψύξη ή τοποθετούνται πάνω σε πάγο. Στην συσκευασία επάνω πρέπει να είναι ευανάγνωστος ο κωδικός της εγκατάστασης αποκελύφωσης, η διατηρησιμότητα (πέντε περίπου ημέρες από την αποκελύφωση), καθώς και η προέλευσή τους.

Γ. Για τα κατεψυγμένα όστρακα με ή χωρίς κέλυφος, η συσκευασία επισημαίνεται με τον κωδικό της εγκατάστασης κατάψυξης ή και αποκελύφωσης, κατά περίπτωση.

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ΑΜΘ, καλεί τους υπευθύνους των επιχειρήσεων να τηρούν την κείμενη νομοθεσία, όσον αφορά την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων. Επίσης, συστήνει σε όλους τους καταναλωτές να προμηθεύονται όστρακα που προέρχονται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις (ωοειδής σήμανση), με τις απαραίτητες ενδείξεις (προέλευση, χρόνος αλίευσης – παρασκευής κ.λπ.). Οι καταναλωτές σε περίπτωση που διαπιστώσουν οποιαδήποτε παρατυπία μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές.

Τέλος, ενημερώνουμε πως  οι έλεγχοι συνεχίζονται συστηματικά.