Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων ευθύνης ΥΠΕΘΑ

401

Γνωρίζεται ότι, δημοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις θέσεων ευθύνης Διευθύνσεων-Υποδιευθύνσεων του Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ (ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4369/16 και τις οικείες οργανικές διατάξεις (Π.Δ. 79/2018).

ΓΕΣ

ΓΕΝ

ΓΕΑ

Ειδικές τιμές για ένστολους !!!