Έρχονται προσλήψεις στο Δήμο Ορεστιάδας

659

  Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο  67 του N. 3852/2010, στις 05.03.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.
Θέματα ημερήσιας διάταξης
Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος 2019.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 39/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας

Έγκριση τροποποίησης σκοπού υπολοίπου αδιάθετου δανείου, ποσού 304.789,43€, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3463/2006.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας

Αποδοχή της αρίθμ. 1 απόφασης, του πρακτικού 141, του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου   Ιωάννης Παπαϊωάννου   

Έγκριση πρόσληψης  έντεκα (11) ΥΕ εργατών (πυροπροστασίας), ενός (1) ΔΕ Οδηγών (πυροπροστασίας) και ενός (1) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (πυροπροστασίας) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών πυροπροστασίας-πυρασφάλειας, τετράμηνης χρονικής διάρκειας μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου   Ιωάννης Παπαϊωάννου

 

Κατανομή πιστώσεων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης (Α΄ δόση  2019).

Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  Γεώργιος Καραγιάννης

Έγκριση εξόδων κηδείας απόρων Δημοτών.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας

Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης άπορου Δημότη.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας

Έγκριση επιχορήγησης του Εθελοντικού- Αιμοδοτικού Συλλόγου Λεπτής «Άγιος Σπυρίδων»  για το έτος 2019.

Εισηγητής: ο Δημοτικός Σύμβουλος Αντώνιος Τσομπανίδης

Έγκριση επιχορήγησης του Συλλόγου Γυναικών Κομάρων  για το έτος 2019.

Εισηγητής: ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημοσθένης Δεληδήμου

Έγκριση επιχορήγησης του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυπρίνου  για το έτος 2019.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Κυπρίνου & Τριγώνου Σαράντης Μπαχτσεβανίδης

Έγκριση διοργάνωσης από το Δήμο Ορεστιάδας του εθίμου του Βασιλιά στην Τοπική Κοινότητα Πετρωτών (10/3/2019), έγκριση των δαπανών και εξειδίκευση της πίστωσης.

Εισηγητής: η Δημοτική Σύμβουλος Χρυσούλα Μπαξεβανίδου – Μαμαλίγκα

Έγκριση διοργάνωσης από το Δήμο Ορεστιάδας του εθίμου του Μπέη στην Τοπική Κοινότητα Μεγάλης Δοξιπάρας (10/3/2019), έγκριση των δαπανών και εξειδίκευση της πίστωσης.

Εισηγητής: ο Δημοτικός Σύμβουλος Σταύρος Λαγγουρίδης

 

Έγκριση τρόπου εκποίησης των κατεστραμμένων κάδων του Δήμου Ορεστιάδας.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας

Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης για την επέκταση οδικού φωτισμού (ΣΑΤΑ).

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης       

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Φωτισμός Γηπέδου Κυπρίνου».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης          

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για το τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης της Δ/νσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου   Ιωάννης Παπαϊωάννου

Έγκριση παραίτησης από μισθωτήριο αγροτεμαχίου.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας

Διαγραφές – διόρθωση και μεταφορά υπολοίπων από χρηματικούς καταλόγους.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών.   

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης       

Έγκριση παραχώρησης αίθουσας Δημοτικού Σχολείου Πετρωτών στον Περιβαλλοντικό Σύλλογο Πετρωτών «ΤΟ ΩΜΕΓΑ».

Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  Γεώργιος Καραγιάννης

Έγκριση παραχώρησης σχολικού χώρου 2ου Γυμνασίου Ορεστιάδας για τη διενέργεια εξετάσεων Europalso.

Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  Γεώργιος Καραγιάννης

Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας