Σε προσλήψεις στην Ορεστιάδα προχωρά η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.

1149

Δύο θέσεις προκύρηξε η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. στην Ορεστιάδα από σύνολο 26 θέσεων με τίτλο:

Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου 1 «Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη» της Δράσης “Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010510” του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε αναλυτικές πληροφορίες

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΡΓΟ 1_ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ_Έργο 1