Τι είναι οι Κοκκινοσκαλίδρες που έσπασαν ρεκόρ στο Δέλτα του Έβρου

1559

Η Κοκκινοσκαλίδρα (Calidris canutus) είναι ένα είδος παρυδάτιου πουλιού. Αναπαράγεται στην Αρκτική, ενώ έχει έντονα μεταναστευτικό χαρακτήρα.

Στη Μεσόγειο και ειδικότερα στην Ελλάδα είναι ολιγάριθμη. Τη συναντάμε τη χειμερινή περίοδο και κατά τη μετανάστευση.

Στην πρόσφατη καταγραφή του Φορέα Διαχείρισης, καταμετρήθηκαν στο Δέλτα Έβρου 237 πουλιά, που αποτελεί τη μέγιστη μέτρηση που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα.

Να σημειωθεί ότι το είδος συγκαταλέγεται στο Ευρωπαϊκό Κόκκινο βιβλίο στην κατηγορία «Σχεδόν Απειλούμενο».