Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προσκαλεί για την εγγραφή νέων μελών

1408

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ενημερώνει και προσκαλεί για την εγγραφή νέων μελών στον οργανισμό παραθέτοντας αυτούσια την πρόσκληση από την Κεντρική Διοίκηση.

ΓΊΝΟΜΑΙ ΜΈΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΕΡΥΘΡΟΎ ΣΤΑΥΡΟΎ

Γιατί έτσι συμμετέχω σε ένα παγκόσμιο Κίνημα με εκατομμύρια μέλη και εθελοντές σε όλο τον κόσμο.

Γιατί βάζω και τις δικές μου δυνάμεις να εδραιωθεί ο Ανθρωπισμός στην Ελλάδα και παντού.

Γιατί στην εποχή μας ο Ανθρωπισμός και η Αλληλοβοήθεια δεν μπορεί να είναι καθήκον ορισμένων μόνο ανθρώπων αλλά όλων μας.

Ως μέλος του Ε.Ε.Σ.:

                     Λαμβάνω μέρος στο άνοιγμα του Οργανισμού στην κοινωνία

                     Αποκτώ λόγο και μοιράζομαι τις ευθύνες και τα καθήκοντα στην αλληλοβοήθεια

                     Προάγω την αμοιβαία κατανόηση, τη φιλία, τη συνεργασία και τη διαρκή ειρήνη μεταξύ των λαών

                     Συμμετέχω στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου χωρίς διακρίσεις ως προς την εθνικότητα, τη φυλή, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις ή τις πολιτικές απόψεις

                     Ενισχύω την εθελοντική προσφορά

 

Με λίγα λόγια συμμετέχω στον εκσυγχρονισμό και τον πλήρη εκδημοκρατισμό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και στηρίζω τη μετάβασή του στη νέα εποχή.

Τα Μέλη του Ε.Ε.Σ.:

                     Συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, λαμβάνοντας μέρος στις Περιφερειακές και Γενικές Συνελεύσεις

                     Έχουν το δικαίωμα του «εκλέγειν» και «εκλέγεσθαι» σε περιφερειακό (Περιφερειακό Τμήμα της πόλης τους) και σε κεντρικό επίπεδο (Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο)

                     Ενημερώνονται για τις επιχειρησιακές δράσεις και τις διεργασίες που συντελούνται στον Ε.Ε.Σ.

Προϋποθέσεις απόκτησης ιδιότητας Μέλους:

                     Συμπλήρωση αίτησης Μέλους και αποστολή της στο Τμήμα Μητρώου Μελών

                     Καταβολή εγγραφής δέκα ευρώ (10€) και ετήσιας συνδρομής δέκα ευρώ (10€)

 

Η διαδικασία εγγραφής νέων μελών θα ξεκινήσει αμέσως μετά την έγκριση του τροποποιημένου Καταστατικού από τη Γενική Συνέλευση του Ε.Ε.Σ.

 

Για την ακριβή ημερομηνία έναρξης των εγγραφών καθώς και για τη φόρμα αίτησης θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.