Υπογραφή σύμβασης έργου «Διαμόρφωση χώρου παραλίας στην Αλεξανδρούπολη»

936

Υπογραφή σύμβασης έργου «Διαμόρφωση χώρου παραλίας στην Αλεξανδρούπολη»

Την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018 στις 11.00 π.μ. στο γραφείο Δημάρχου (Δημαρχείο, 1ος όροφος) θα υπογραφεί η σύμβαση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ».