Προσφορά υλικού από πρώην πυροσβέστη στο ΕΠΚ Φερών

1573

Συνταξιούχος πυροσβέστης πρόσφερε υλικό, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από τους εθελοντές πυροσβέστες στις Φέρες.