Προσφορά υλικού από πρώην πυροσβέστη στο ΕΠΚ Φερών

792

Συνταξιούχος πυροσβέστης πρόσφερε υλικό, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από τους εθελοντές πυροσβέστες στις Φέρες.