Αλεξανδρούπολη: Την παρασκευή θα πέσουν οι υπογραφές για το έργο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων κόστους 5εκ.

354

Την Παρασκευή 3 Αυγούστου 2018 στις 11.00 π.μ. στο γραφείο Δημάρχου (Δημαρχείο, 1ος όροφος) θα υπογραφεί η σύμβαση του έργου «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης» προϋπολογισμού 5.432.473,55 ευρώ.