Ποιές μεταθέσεις στρατιωτικών κοινοποιήθηκαν σήμερα

2496

Σήμερα Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018:

Κοινοποιήθηκαν Μεταθέσεις του Όπλου των Τεθωρακισμένων

Κοινοποιήθηκαν σήμερα το πρωί στους σχηματισμούς και τις μονάδες, μεταθέσεις του όπλου των Τεθωρακισμένων.

Οι μεταθέσεις αφορούν τους βαθμούς Ιλάρχων και Υπίλαρχων.

Κοινοποιήθηκαν Μεταθέσεις Αξιωματικών Μηχανικού

Κοινοποιήθηκαν στους σχηματισμούς και τις μονάδες, μεταθέσεις Αξιωματικών Μηχανικού.

Οι μεταθέσεις αφορούν τους βαθμούς Λοχαγών και Υπολοχαγών, προερχόμενων από τη ΣΣΕ και Υπολοχαγών εκ ΣΜΥ.
Κοινοποιήθηκαν Μεταθέσεις Αξιωματικών Σωμάτων
Κοινοποιήθηκαν στους σχηματισμούς και τις μονάδες, οι καταστάσεις με μεταθέσεις Αξιωματικών Σωμάτων.
Οι μεταθέσεις αφορούν τους Κατώτερους Αξιωματικούς.
kranos.gr