Σουφλί: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα «Οι περιπέτειες του μεταξοσκώληκα στην πόλη του μεταξιού»

1231

Σας γνωρίζουμε ότι το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σουφλίου στo πλαίσιo του προγράμματος που υλοποιεί με τίτλο «Οι περιπέτειες του μεταξοσκώληκα στην πόλη του μεταξιού», διοργάνωσε τη «Γιορτή του Μεταξοσκώληκα».

Η «Γιορτή του Μεταξοσκώληκα» είναι μια πειραματική εκτροφή μεταξοσκώληκα που γίνεται στο Κ.Π.Ε. Σουφλίου, η οποία φέτος εμπλουτίστηκε με νέες μεθόδους και δραστηριότητες και διήρκεσε από 4 Μαΐου μέχρι και 04 Ιουνίου 2018. Στο διάστημα αυτό τα σχολεία Α/θμιας Εκπαίδευσης επισκέφθηκαν το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την υλοποίηση ημερήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε γνωριμία – παρουσίαση του μεταξοσκώληκα και των διάφορων σταδίων εκτροφής του, ενημέρωση για τη σηροτροφία, τις προοπτικές και τη δυναμική που αναπτύσσεται γύρω απ’ αυτήν και συμμετοχή στη διαδικασία του ταΐσματος και της εκτροφής του μεταξοσκώληκα Στο τελικό στάδιο του προγράμματος οι μαθητές συμμετείχαν σε εργασίες δημιουργικής έκφρασης και άλλες δραστηριότητες. Επίσης οι μαθητές πήραν μεταξοσκώληκες μαζί τους για να συνεχίσουν την εκτροφή στο σχολείο ή στο σπίτι τους.

Η «Γιορτή του Μεταξοσκώληκα» μέσα από τις αειφορικές διαδρομές του μεταξιού , όχι μόνο γνώρισε στους μικρούς μαθητές τη σηροτροφία, η οποία αναπτύσσεται δυναμικά χρόνο με το χρόνο, αλλά ανέδειξε και την αξία των τοπικών κοινωνιών, που προσπαθούν να διατηρήσουν το δικό τους φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον και επιμένουν να ζουν και να δημιουργούν.

Σε μια μικρή Τοπική Αειφορική Οικονομία το μετάξι εξασφαλίζει τη διατήρηση και των φυσικών πόρων, που μετατρέπονται σε αειφορικό, αποταμιευτικό και ρυθμιστικό κεφάλαιο της τοπικής παραγωγικότητας. Επιτυγχάνεται έτσι η καλυτέρευση της σχέσης ατόμου με το περιβάλλον ατόμου και κοινωνίας, ατόμου και οικονομίας, που είναι προαπαιτούμενα της ευημερίας, της ποιότητας ζωής και της προσήλωσης μας στις αρχές της αειφορίας.

Το ΚΠΕ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ευχαριστεί θερμά τους μαθητές,γονείς,εκπαιδευτικούς και διευθυντές των 14 σχολείων που επισκέφτηκαν το ΚΠΕ για την υλοποίηση του προγράμματος.