Αλεξανδρούπολη: Η μεγαλύτερη σημαία της Ελλάδας στο πάρκο «Αλτιναλμάζη»

3362

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 2018
ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΛΕΣΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΜΑΪΟΥ 2018

10:00 Έπαρση της μεγαλύτερης σημαίας της Ελλάδας στο πάρκο «Αλτιναλμάζη»
10:45 Προσέλευση κοινού στο χώρο της εκδήλωσης – κτίριο THEATRO εντός του
πάρκου «Αλτιναλμάζη»
11:00 Έναρξη εκδηλώσεων . Χαιρετισμοί
11:10 Βράβευση του πρώην Δημάρχου Αλεξανδρούπολης κου Αναστασίου
Σουλακάκη
11:30 Ομιλία με κεντρικό ομιλητή τον Θεολόγο- Εκκλησιαστικό Ιστορικό –Νομικό
κ. Ιωάννη Ελ. Σιδηρά, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα: «Ο εθνικός άθλος
της ενσωματώσεως της Θράκης στην εθνική επικράτεια της Ελλάδος.
Ιστορικές, πολιτικές και διπλωματικές πτυχές του ζητήματος από το τέλος
του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου έως και την 14η Μαΐου 1920».
11:50 Χορευτικά συγκροτήματα από Αλεξανδρούπολη και Πάτρα
13:45 Λήξη εκδήλωσης