Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για τους νέους αγρότες της περιφέρειας ΑΜΘ

1379

Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε η 2η τροποποίηση της Απόφασης ανάρτησης αποτελεσμάτων αξιολόγησης αιτήσεων που υποβλήθηκαν στην ΠΑΜΘ στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 και η 2η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της υπερδέσμευσης.

Εντάσσονται 149 επιπρόσθετοι δικαιούχοι οι οποίοι θα λάβουν το ποσό της Α΄δόσης (70% της ενίσχυσης).

Στην Περιφέρεια ΑΜΘ έχουν διατεθεί για την 1η πρόσκληση του Υπομέτρου 6.1. του ΠΑΑ2014-2020,  πιστώσεις συνολικού ύψους 25.815.000,00 €, ποσό που επαρκεί συνολικά για  1350 δικαιούχους κι εν δυνάμει δικαιούχους που εντάχθηκαν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρο το κείμενο των Αποφάσεων με ΑΔΑ: ΩΘΕΓ7ΛΒ-Σ44 και ΑΔΑ:7ΑΦΚ7ΛΒ-3Η6 στον ιστότοπο της Περιφέρειας ΑΜΘ (www.pamth.gov.gr), επιλέγοντας το εικονίδιο “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ”, στο πρόγραμμα «Διαύγεια», στον ιστότοπο της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας (www.eydamth.gr), ενώ μπορούν επίσης να απευθύνονται  και στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου υπάγονται.

Σε περίπτωση που κάποιος δικαιούχος δεν επιθυμεί  πλέον την ένταξή του, πρέπει εντός πέντε(5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης να υποβάλει ενυπόγραφα σχετική αίτηση μη ένταξης στην οικεία ΔΑΟΚ, ώστε να μην του καταβληθεί η πρώτη δόση.