Υπεγράφη χθες μνημόνιο συνεργασίας για την διερεύνηση των αεροπορικών ατυχημάτων

1114

Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας και της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων (Ε.Δ.Α.Α.Π.)

Το μνημόνιο συνυπέγραψαν ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας και ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Α.Α.Π., κ. Αθανάσιος Μπίνης

Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη σήμερα (Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018) μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας και της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων (Ε.Δ.Α.Α.Π.).

Το Μνημόνιο συνυπέγραψαν ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας και το Πρόεδρος της Ε.Δ.Α.Α.Π., κ. Αθανάσιος Μπίνης.

Με το Μνημόνιο Συνεργασίας προσδιορίζεται ένα πλαίσιο κοινά αποδεκτών κανόνων και ενεργειών, που θα τηρούνται σε περιπτώσεις αεροπορικών ατυχημάτων από τα δυο μέρη, ώστε να διασφαλίζονται, στο μέγιστο βαθμό,  οι διαδικασίες διερεύνησης τέτοιων περιστατικών, με βάση το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Επιπλέον το Μνημόνιο προβλέπει τη δυνατότητα ανταλλαγής τεχνογνωσίας καθώς και θέματα εκπαίδευσης και ενημέρωσης σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος.