Τοπικό Σχέδιο Κοινωνικής Δράσης, Δικτύωση Κοινωνικών Φορέων στο Δήμο Ορεστιάδας

1271

ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα:
«Τοπικό Σχέδιο Κοινωνικής Δράσης, Δικτύωση Κοινωνικών Φορέων στο Δήμο Ορεστιάδας και ο Ρόλος του Κέντρου Κοινότητας ως σημείου αναφοράς»

Ορεστιάδα, 14 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Ορεστιάδας (Δημαρχείο, Βασιλέως Κωνσταντίνου 9-11)

Πρόγραμμα
18:00 – 18:15: Προσέλευση – Εγγραφές
18:15 – 18:45: Χαιρετισμοί εκπροσώπων
Χαιρετισμός από το Χρήστο Μέτιο, Περιφερειάρχη ΠΑΜΘ
Χαιρετισμός από τον Ευάγγελο Λαμπάκη, Πρόεδρο ΠΕΔ

18:45 – 19:30: 1η
Θεματική Ενότητα
Τοπικό σχέδιο Κοινωνικής Δράσης του Δήμου Ορεστιάδας
Συντονιστής: Ιωακείμ Μουρατίδης, Σύμβουλος Ανάπτυξης ΠΕΔ ΑΜΘ
18:45 – 19:00: «Προκλήσεις και προοπτικές για τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, όπως αναδεικνύονται στο Τοπικό Σχέδιο Κοινωνικής Δράσης του Δήμου Ορεστιάδας», Βασίλειος Μαυρίδης, Δήμαρχος Ορεστιάδας
19:00 – 19:30: «Δομή και περιεχόμενο του Τοπικού Σχεδίου Κοινωνικής Δράσης και σύσταση τοπικού δικτύου Κοινωνικών Φορέων του Δήμου Ορεστιάδας», Μαρασλή Αναστασία, Ψυχολόγος, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Ορεστιάδας, μέλος ομάδας έργου.
19:30 – 20:00: 2η θεματική Ενότητα

KΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Κέντρο Κοινότητας ως σημείο αναφοράς κοινωνικής στήριξης των Δημοτών
19:30 – 19:45: «Ο ρόλος και η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας», Ελένη Καπετάνιου, Κοινωνική Λειτουργός Κέντρου Κοινότητας
19:45 – 20:00: «Ο ρόλος και η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Παράρτημα ΡΟΜΑ», Αναστασία Κωνσταντά, Ψυχολόγος Κέντρου Κοινότητας Παραρτήματος ΡΟΜΑ
20:00 – 20:30 Ερωτήσεις – Παρεμβάσεις
Σύνοψη συμπερασμάτων, Γεώργιος Καραγιάννης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Ορεστιάδας

Με εκτίμηση,
Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας
Βασίλειος Μαυρίδης