Εκπαίδευση αστυνομικών για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

958
Ολοκληρώθηκε εκπαίδευση σε θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Την εκπαίδευση παρακολούθησαν ενενήντα έξι (96) Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας

 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε εκπαιδευτικό σεμινάριο διάρκειας δέκα ημερών σε θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 19 έως 30 Ιουνίου 2017 στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, στις Αχαρνές Αττικής.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν ενενήντα έξι (96) Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, από Υπηρεσίες όλης της χώρας και είχε ως στόχο να παράσχει στα στελέχη του Σώματος την απαραίτητη γνώση και κατάρτιση, για την καλύτερη αντιμετώπιση των συγκεκριμένων ζητημάτων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Στο δεκαήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνέβαλαν καθοριστικά καταξιωμένοι καθηγητές, ενώ τα γνωστικά αντικείμενα που αναπτύχθηκαν στην εν λόγω εκπαίδευση αφορούσαν, μεταξύ άλλων, στο Εμπορικό, Αστικό, Διεθνές και Ποινικό Δίκαιο, στην ελληνική νομοθεσία αναφορικά με τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, θέματα Οικονομικών, Πληροφορικής, καθώς και αστυνομικής πρακτικής.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας και κατά 25% από εθνικούς πόρους.