Μια βδομάδα πίσω η πληρωμή των 4 πρώτων συνδεδεμένων

1179

Χωρίς την πίεση των αγροτικών κινητοποιήσεων και µε πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης το κλείσιµο της β’ αξιολόγησης, µε ό,τι βγάλουν οι διαβουλεύσεις µε τους θεσµούς για τους αγρότες, «εύκολα» πάνε πίσω οι όποιες πληρωµές εκκρεµούν.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι µέχρι την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου δεν είχε γίνει καµία πίστωση για τις 4 πρώτες συνδεδεµένες (σκληρό σιτάρι, ψυχανθή, όσπρια και σπαράγγια), που είχε προγραµµατίσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Και µπορεί να πρόκειται για ένα ποσό περί τα 25 εκατ. ευρώ, µε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και τους ελέγχους από τους αρµόδιους να έχουν ολοκληρωθεί, ωστόσο µέσα στην κυβερνητική «αγωνία» να βρεθεί η όσο το δυνατόν πιο συµφέρουσα συµφωνία για το ελληνικό πρόγραµµα, φαίνεται πως οι πιστώσεις αυτές δεν απασχολούν κανέναν για την ώρα (εκτός βέβαια από τους παραγωγούς).

Ωστόσο, οι τελευταίες πληροφορίες από τον αντιπρόεδρο του Οργανισµού Γιώργου Κέντρου µιλούν για µια πληρωµή που θα αφορά τις 4 αυτές συνδεδεµένες και υπόλοιπα της ενιαίας ενίσχυσης µέσα στην επόµενη εβδοµάδα και πριν το τέλος Φεβρουαρίου.

Σηµειωτέον ότι οι εκκρεµότητες του τσεκ του 2016, που δεν πιστώθηκαν µε την εξόφληση του ∆εκεµβρίου, για τις οποίες ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διαδικασία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφορούν τα εξής: περιπτώσεις µε παραγωγούς που δεν πληρώσουν το κριτήριο του ενεργού αγρότη, επειδή εκκρεµούσε η εκκαθάριση φορολογίας εισοδήµατος από το υπουργείο Οικονοµικών, παραγωγοί των οποίων τα προσωπικά στοιχεία όπως δηλώθηκαν στο ΟΣ∆Ε του 2016 δεν ταυτοποιήθηκαν ορθώς, αιτήσεις µεταβίβασης δικαιωµάτων από κληρονοµιά και ζητήµατα ταυτοποίησης στοιχείων παραγωγών µε το τραπεζικό ίδρυµα.

 πηγή