Παράταση στις δηλώσεις παραγωγής αμπελουργών λόγω χιονιά

839
Νέα παράταση μέχρι τις 20 Ιανουαρίου στις δηλώσεις παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων, μετά τη λήξη της προθεσμίας στις 15 του μήνα, έδωσε το υπουργείο, απαντώντας σε αίτημα των οινοποιείων που αντιμετώπισαν προβλήματα λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών.

Ειδικότερα, μετά από συνεχείς εκκλήσεις των μελών της που εδρεύουν κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα που αφορούσαν τον αποκλεισμό οινοποιείων επί τριήμερο λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, η ΚΕΟΣΟΕ παρενέβη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να χορηγηθεί παράταση υποβολής των Δηλώσεων Παραγωγής επεξεργασίας/εμπορίας των αμπελοοινικών προϊόντων, προθεσμία που έληξε στις 15 Ιανουαρίου 2017. Η αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΤΤ εξέδωσε την εγκύκλιο που ακολουθεί:

ΘΕΜΑ: «Παράταση ημερομηνίας υποβολής δηλώσεων παραγωγής, επεξεργασίας/εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων για την αμπελοοινική περίοδο 2016-2017»

Σε συνέχεια του υπ. αριθ. 6196/145132/27.12.2016 εγγράφου μας και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, σας γνωρίζουμε, ότι λόγω της αδυναμίας των υπόχρεων για υποβολή των εν θέματι δηλώσεων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, λόγω των ακραίων καιρικών φαινόμενων που έχουν πλήξει τη χώρα σας, η ημερομηνία υποβολής τους παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017.

Πηγή